Professionals de la salut

Ferrer, sempre al servei de la comunitat mèdica

normal

Des de Ferrer ens assegurem que la comunitat mèdica estigui correctament informada sobre l’ús i l’administració dels medicaments. 

 

En aquest sentit, és fonamental que els professionals de la salut coneguin en profunditat qualsevol novetat en el diagnòstic i tractament de les àrees terapèutiques on actuem per poder traslladar-la posteriorment a la població i que, en definitiva, reverteixi en un benefici per a la salut de les persones.

Per això, des de Ferrer posem a disposició dels professionals de la salut diferents serveis digitals per aprofundir en el coneixement de la nostra activitat i els nostres productes per tal que es tradueixi en una millora de la seva pràctica clínica diària.

Webs Globals

Webs d'Espanya

La vocació de proximitat de Ferrer es reflecteix en diversos canals d’atenció i de comunicació amb els professionals de la salut per tractar consultes relacionades amb la informació mèdica, la seguretat o algun defecte de qualitat del medicament.