Cardiometabolisme

La majoria de les malalties cardiovasculars es poden prevenir actuant sobre els factors de risc

blue
Imatge
Cardiometabolismo

Les malalties cardiovasculars (MCV) són la principal causa de mortalitat a tot el món. Per això és imprescindible prevenir la seva aparició controlant els principals factors de risc, ja que la majoria de les MCV es poden prevenir actuant sobre ells, com ara el consum de tabac, les dietes malsanes i l’obesitat, la inactivitat física o el consum nociu d’alcohol, utilitzant estratègies que abastin a tota la població.

Tot i modificar aquests hàbits, hi ha persones que poden requerir d’un tractament farmacològic que les ajudi a mantenir sota control els factors de risc cardiovascular. Si es produeix un primer esdeveniment, el maneig apropiat d’aquests factors de risc es torna encara més important, ja que augmenta el risc que tingui lloc un segon esdeveniment.

S’estima que un 30 % dels pacients post-infartats tenen un segon infart al cap de 5 anys. Per això resulta crucial establir un pla preventiu encaminat a reduir el risc cardiovascular d’aquestes persones.

Referències:

 

1. https://enfermedades-raras.org/index.php/enfermedades-raras

2. Galiè N, Humbert M, Vachiery JL, Gibbs S, Lang I, Torbicki A, et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Heart J. 2016;37(1):67-119.

3. Protocolo Hipertensión Pulmonar SEMI. ©2011 Sociedad Española de Medicina Interna y Elsevier España, S.L. ISBN: 978-84-7592-725-1

4. Quezada Loaiza CA, Velázquez Martín MT, Jiménez López-Guarch C, Ruiz Cano MJ, Navas Tejedor P, Esmeralda Carreira P, Flox Camacho A, de Pablo Gafas A, Delgado Jiménez JF, Gómez Sánchez MA, Escribano Subías P. La evolución de la hipertensión arterial pulmonar a lo largo de 30 años: experiencia de un centro de referencia. Rev Esp Cardiol 2017;70:915-23

5. Organización de pacientes Hipertensión Pulmonar España: https://www.hipertension-pulmonar.com/hipertension-pulmonar/