Dermatologia

Les categories més comunes són les infeccions fúngiques, les infeccions de la pell i teixits tous (IPTBs) i l’acne

blue
Imatge
dermatologia

Encara que comunament estiguin considerades com problemes menors, 3 de les 10 condicions patològiques més prevalents a nivell mundial són dermatològiques. (1) Als Estats Units, per exemple, les malalties dermatològiques suposen més de 14 milions de visites mèdiques i 850.000 hospitalitzacions.(2)

Les categories més comunes són les infeccions fúngiques, les infeccions de la pell i teixits tous (IPTBs) i l’acne. (1) Aquests 3 grups engloben diferents característiques comunes. D’una banda, i molt important, poden afectar la qualitat de vida, ja no només de les persones que viuen amb la malaltia, sinó també la del seu cuidador o cuidadors, ja que de vegades no només té repercussions simptomatològiques i exigeix un absentisme laboral o escolar que dificulta el dia a dia familiar.(3)

D’altra banda, a més, una de les majors preocupacions respecte d’això rau en la creixent complicació per aconseguir un tractament prou efectiu. En la medicació de les infeccions per fongs o les IPTBs, hi ha una situació compromesa que cal tenir en compte i és que l’ús inadequat dels antimicrobians ha fet que les resistències a aquests productes vagin en augment i constitueixin ja un problema major de salut pública.(4)

En les IPTBs, els seus agents causals majoritaris, el S.pyogenes i, en especial, el S.aureus (5) ja tenen taxes de resistència que poden arribar a superar el 70 % en alguns països i per a determinades molècules. (6) Una de les soques resistents més complexes, per les seves conseqüències i per la seva dificultat de tractament, el SARM (S. aureus meticilin resistent) provoca que les persones infectades amb ella tinguin un 64 % més de probabilitats de tenir complicacions que les infectades per soques no resistents (4).

La ràpida identificació, juntament amb l’ús a temps i assenyat dels fàrmacs antimicrobians, optimitza l’evolució dels pacients i minimitza l’aparició d’efectes farmacològics adversos i l’emergència de resistències.(7) Des de Ferrer tenim la intenció d’afavorir la generació de solucions i serveis globals per facilitar la ràpida detecció i el seu conseqüent tractament, ja sigui oral o tòpic, per tal no només d’evitar el seu contagi i facilitar la reincorporació del pacient al seu entorn educatiu o professional, sinó també per millorar la seva qualitat de vida, la qualitat assistencial pública i privada i allargar la vida útil dels tractaments gràcies al seu ús racional.

Referències:

 

1 Hay RJ, Johns NE, Williams HC, Bolliger IW, Dellavalle RP, Margolis DJ, et al. The Global Burdenof Skin Disease in 2010: AnAnalysisofthePrevalence and Impactof Skin Conditions. J InvestDermatol [Internet]. 2014 Jun [cited 2019 Feb 19];134(6):1527–34. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24166134

2 Miller LG, Daum RS, Creech CB, et al. Clindamycin versus trimethoprim- sulfamethoxazoleforuncomplicated skin infections. N Engl J Med 2015; 372:1093–103.)

3 Feaster T, et al. Topicaltherapiesforimpetigo. PediatrEmergCare. 2010;26(3):222–31.

4 WorldHealthOrganization. Antimicrobialresistance [Internet]. Factsheet. 2017 [cited 2017 Nov 7]. Availablefrom: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/

5 Koning S, Van Der Sande R, Verhagen A, Van Suijlekom-smit L, Morris A, Butler C, et al. Interventionsforimpetigo( Review ). Cochrane Library. Cochrane DatabaseofSystemicReviews. John Wiley &Sons; 2012. Internet..Availablefrom: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koning+2012+impetigo+metaanalysis.( consultado 29.07.2019)

6 WHO. Antimicrobialresistance [Internet]. Media Centre. WorldHealthOrganization; 2015 [Consultado julio 2019]. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/

7 Doron S, Davidson LE. Antimicrobial Stewardship. Mayo Clin Proc 2011; 86(11):1113-1123.