Pacients

Aportem solucions i respostes concretes a necessitats no cobertes

Aportem solucions i respostes concretes a necessitats no cobertes

La implicació de Ferrer amb la societat va molt més enllà dels límits de la nostra activitat empresarial

purple

Actualment, les persones comencen a preocupar-se pel seu benestar de forma més activa i, a més, ho fan des d’una perspectiva global. Per això, des de Ferrer posem a disposició de la societat la informació necessària per tal que les persones puguin prendre decisions en relació amb la seva salut. L’objectiu també és donar resposta a la demanda dels pacients, el desig dels quals és implicar-se com més aviat millor en totes les preses de decisions que tenen a veure amb el seu benestar, així com amb els processos que els afectin al llarg de la malaltia. 

Com a empresa del sector de la salut, i amb focus en el món farmacèutic, per a Ferrer és imprescindible mantenir una estreta col·laboració i participació amb els pacients en el desenvolupament de tractaments i solucions per a les seves necessitats. 

Els fem partícips en les fases clau per tal que les propostes acabin sent realment útils per a aquelles persones a les que es va intentar donar una solució per a un problema concret. Això implica incloure els pacients tant en els processos de definició de les patologies en les quals posar el focus, com en el desenvolupament del concepte, la forma d’administració, el disseny dels estudis clínics i l’avaluació de l’eficàcia.

pacientes

El nostre compromís amb les persones és molt clar: estar a prop dels pacients, treballant al seu costat per desenvolupar les millors solucions integrals que els permetin el major benestar possible.

 

Treballem per assegurar un ús segur de les teràpies, proporcionant informació fiable i actualitzada. La seguretat és un component clau de la qualitat de l’assistència sanitària i un dret dels pacients. Fidels als nostres principis i amb l’objectiu de millorar la salut i la integritat de les persones, a Ferrer ens comprometem a dirigir tots els esforços necessaris a prevenir possibles efectes adversos dels fàrmacs. Per això se’ls sotmet a una constant vigilància i seguiment, tot i que no hi hagi alertes específiques.