Ferrer Sustainability Report 2022
Zprávy

Společnost Ferrer věnuje v průměru více než 40 % svého zisku na sociální a environmentální projekty, a to již třetí rok po sobě.

Barcelona, 28. července 2023 - Farmaceutická společnost Ferrer, která v roce 2022 získala certifikát B Corp, potvrzuje, že existuje i jiný způsob podnikání - etický obchodní vztah, který přispívá k lepší společnosti. V posledních třech letech společnost Ferrer věnovala v průměru více než 40 % svého čistého zisku na různé sociální a environmentální projekty zaměřené na vytváření spravedlivější a rovnější společnosti. Zpráva o udržitelnosti uvádí, že v roce 2022 bylo 47% zisku reinvestováno, čímž se opět po roce naplnil cíl vytvářet pozitivní dopad na společnost.

 

„Máme jako společnost povinnost a odpovědnost postavit ziskovost podniku a společenský prospěch na stejnou úroveň. Věříme, že farmaceutické podnikání není samoúčelné, ale představuje prostředek k uskutečňování podstatných společenských změn. Jsme si vědomi toho, že nás čeká ještě dlouhá cesta. Chceme však motivovat ostatní společnosti, aby se vydaly stejnou cestou,“ říká Mario Rovirosa, generální ředitel společnosti Ferrer. 

 

Právě s cílem inspirovat další společnosti a znásobit pozitivní dopad za hranicemi společnosti Ferrer bylo zahájeno několik iniciativ, do kterých se zapojili její obchodní partneři, dodavatelé a další společnosti. Program Suppliers for good představuje zářný příklad. Společnost Ferrer chce tímto projektem doprovázet a vést své dodavatele tak, aby docházelo ke zlepšování jejich ESG postupů (zkratka z anglického - Environmental, Social and Governance). Za tímto účelem byl zahájen proces hodnocení ESG postupů dodavatelů společnosti Ferrer. V roce 2022 bylo prostřednictvím Ecovadis hodnoceno již 320 dodavatelů, včetně téměř 50 % těch, kteří byli označeni za významné. Díky tomuto úsilí jsme byli v roce 2022 uznáni jako lídr v oblasti zapojení dodavatelů v rámci CDP (Carbon Disclosure Project). V souladu s touto strategií navíc společnost Ferrer získala certifikát EcoVadis Gold.

 

Podobný projekt nazvaný Partners for good byl zahájen s cílem zapojit obchodní partnery. Projekt spočívá v hodnocení a podpoře environmentální a sociální politiky, správy a řízení společností u vybraných partnerů. V projektu se také klade důraz na definování opatření, která je budou doprovázet a zapojovat do vytváření pozitivního dopadu na společnost.


V této snaze inspirovat ostatní, se společnost Ferrer v roce 2022 připojila jako strategický partner k barcelonské radnici, EADA Business School a B Lab Spain do aliance Barcelona +B. Jde o projekt spolupráce veřejného a soukromého sektoru, jehož cílem je být součástí globálního hnutí, které mobilizuje statisíce občanů a organizací k podpoře prosperujícího, udržitelného a inkluzivního města.

 

Plní tak svůj závazek vůči lidem, planetě a spravedlivé a rovné společnosti.

 

Údaje ve Výroční zprávě společnosti Ferrer za rok 2022 také odrážejí závazek společnosti (prostřednictvím iniciativy nazvané Great People) snažit se o firemní kulturu zaměřenou na postavení žen na vedoucích pozicích. 51 % všech manažerských pozic je obsazeno ženami. Vrcholný management společnosti tvoří 6 žen a 5 mužů. 

 

„Naši zaměstnanci jsou hnací silou Ferreru a chceme, aby se cítili pochopeni, oceněni, motivováni a také aby cítili, že je jim nasloucháno.“ Usilujeme také o jejich další rozvoj. Důkazem toho je, že v roce 2022 strávíme školením našich lidí téměř 127 000 hodin, což představuje celých 68 hodin na osobu. Chceme totiž, aby lidé ve společnosti Ferrer měli pocit, že pracují na tom nejlepším možném pracovním místě a že náš cíl naplňují i ve svém každodenním životě“, dodává Bea Vila, Chief People & Sustainability Officer ve společnosti Ferrer. Z celkového počtu hodin připadá pouze 5% na povinné vzdělávání, zatímco 68,5% představuje zvyšování kvalifikace a školení dovedností, ve 26,5% jde o technická školení. 

 

V této souvislosti společnost obnovila platnost certifikátu Great Place to Work® ve Španělsku, Mexiku a Portugalsku a přidala dvě nové země: Chile a Kostariku. Při rekordní účasti 96 % zaměstnanců se 75 % z nich domnívá, že společnost Ferrer je skvělým místem pro práci. 88 % uvedlo, že jsou hrdí na to, jak Ferrer přispívá společnosti. 

 

Kromě toho společnost Ferrer potvrzuje svou kulturu založenou na důvěře a odpovědnosti tím, že upevňuje svůj závazek k flexibilní práci prostřednictvím vlastního modelu bez omezení mezi prací na pracovišti a prací na dálku pro ty odborníky, kteří vzhledem ke své funkci mohou pracovat z domu. Pod názvem Great Work! se farmaceutická společnost rozhodla pro systém Activity Based Working, který nabízí různé způsoby práce v závislosti na činnosti každého zaměstnance. 

 

Lidé ze společnosti Ferrer byli také hnací silou inicicativy Social Justice (Sociální spravedlnost), jejímž prostřednictvím se společnost snaží vytvářet spravedlivější a rovnější společnost. Za tímto účelem společnost během svého dobrovolnického programu Days for Good (Dny pro dobro) zapojila 925 dobrovolníků, kteří věnovali více než 6 437 hodin sociálním a ekologickým projektům.

 

Velká část čistého zisku společnosti Ferrer je reinvestována do projektů jako je Ferrer for Food, které realizuje nadace Fundació Ferrer Sustainability. Jedná se o projekt sociální kuchyně, která denně dodává více než 4 000 nutričně kompletních jídel lidem v těžkých životních situacích a distribuuje je 51 sociálním organizacím v Barceloně a oblasti Maresme. 

 

V roce 2022 si také nadace Fundació de Música Ferrer-Salat připomněla 40 let od svého vzniku. Tato nadace se zaměřuje na podporu hudebních talentů a sociální transformaci prostřednictvím hudby. Čtyři desetiletí činnosti, v nichž vyniká její přínos k sociální integraci prostřednictvím formálního hudebního vzdělávání.

 

Dalším projektem s mimořádným sociálním dopadem je iniciativa Fundació Èxit, jejímž posláním je omezit předčasné ukončování školní docházky u mladých lidí ze sociálně slabých rodin. Během roku 2022 se nám díky všem společným aktivitám s Fundació Èxit podařilo ovlivnit životy 218 mladých lidí (38 v rámci programu Leader Coach) a zlepšit jejich zaměstnatelnost a snížit míru předčasného ukončení školní docházky mládeže prostřednictvím koučování a mentoringu.

 

Společnost Ferrer dosáhla v roce 2022 prostřednictvím opatření v rámci své iniciativy Liveable Planet (Planeta vhodná pro život), zaměřené na ochranu životního prostředí planety, snížení své globální uhlíkové stopy o 10,3 % a přiblížila se tak cíli snížit ji v roce 2030 o 25 %. Společnost Ferrer také snížila své přímé emise o 9,3%. V tomto směru společnost využívá 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, čímž ročně zabrání emisím 7 500 tun CO2. Kromě toho společnost také dosáhla 84,6 % využití odpadu na globální úrovni, mimo jiné díky opatřením, jako je zpracování, recyklace, rekuperace a kompostování.

 

Tváří v tvář klimatické krizi, které jako společnost čelíme, zavedla společnost Ferrer Plán změny klimatu, který uzpůsobuje její obchodní strategii cílům dekarbonizace dosaženým prostřednictvím Science Based Targets (SBTi) pro rok 2030. „Tento projekt mimo jiné umožní objektivně a srovnatelně posoudit návratnost investice s ohledem na energetickou účinnost, emise CO2 a další environmentální proměnné, které mají velkou hodnotu pro rozhodování, a usnadní tak přechod na obchodní modely s nižšími emisemi uhlíku“, vysvětluje David Ferrer, finanční ředitel společnosti Ferrer. V tomto ohledu je jednou z nejvíce inovativních iniciativ zavedení vnitřní ceny uhlíku. Tento nástroj hraje klíčovou roli při rozhodování tím, že zvažuje dopady, rizika a příležitosti spojené se změnou klimatu prostřednictvím stanovení této ceny za Tunu vypouštěného CO2.

Poslední úprava
28/07/2023