Los nuevos espacios en las oficinas de Ferrer
Zprávy

Společnost Ferrer získala certifikace LEED Platinum a LEED Gold pro dvě ze svých dceřiných společností

Ředitelství společnosti Ferrer v Barceloně získalo platinový certifikát Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), což je nejvyšší kategorie této mezinárodně prestižní značky udělované Radou USA pro šetrné budovy (USGBC). Naše objekty ve Fremontu v Kalifornii navíc získaly certifikaci LEED Gold. Tato farmaceutická společnost získala toto uznání po zavedení praktických a měřitelných řešení v oblastech, jako je udržitelná výstavba fyzických prostor, úspora vody, energetická účinnost, používání vybraných materiálů a kvalita vnitřního prostředí.

 

Budovy postavené podle norem definovaných USGBC umožňují firmám fungovat podle ekologicky šetrnějších kritérií a svým uživatelům poskytují zdravé a pohodlné pracovní prostředí. "Rekonstrukce historické kancelářské budovy společnosti Ferrer je odrazem naší firemní strategie, mezi jejíž hlavní pilíře patří zajištění osobní pohody a péče o životní prostředí. Práce, které byly zahájeny v roce 2019, byly provedeny právě s cílem usnadnit spolupráci a flexibilitu práce zaměstnanců společnosti, což je základním předpokladem pro splnění cíle vytvořit kulturu založenou na důvěře a odpovědnosti“, uvedla Marta Angladová, vedoucí oddělení udržitelnosti společnosti Ferrer. "Získání obou certifikátů LEED potvrzuje optimální funkčnost našich prostor z hlediska přínosu pro životní prostředí a zdraví pracovníků".

 

Některé z klíčových aspektů, které vedly k získání certifikátu LEED Platinum, zahrnují efektivní využívání vody díky mechanismům, které zaručují 60,8% úsporu spotřeby vody ve srovnání s předchozími běžnými úrovněmi, a také snížení spotřeby elektrické energie o 23,6% a produkce odpadu o 51,3%. Kromě toho 100% energie využívané v nových kancelářích společnosti Ferrer pochází z obnovitelných zdrojů, což přispívá k cíli odstranit závislost na fosilních palivech a podpořit dekarbonizaci energie v celé společnosti.

 

V případě objektů ve Fremontu patří mezi prvky, které společnosti umožnily získat zlatý certifikát LEED, více než 40 % snížení spotřeby vody díky instalaci efektivních baterií a toalet, 11 % úspora energie díky instalaci efektivních vzduchotechnických systémů a LED osvětlení, 73,6 % recyklovaných stavebních materiálů a zlepšení kvality vnitřního ovzduší díky použití senzorů CO2 v prostorách využívaných velkým množstvím lidí najednou.

 

Společnost Ferrer získala v certifikačním procesu pro své kanceláře v Barceloně 83 bodů, čímž překonala hranici definovanou USGBC, která automaticky vede k udělení platinové pečeti LEED, nejprestižnějšího mezinárodního ocenění pro udržitelné stavby. Kalifornský objekt získal 62 bodů a obdržel tak certifikaci LEED Gold. "Dosažené výsledky a získání této certifikace posilují odhodlání společnosti Ferrer i nadále uplatňovat strategii řízení obchodních aktivit udržitelným způsobem, přispívat k blahu lidí a chránit planetu, na které žijeme“, poznamenává Marta Anglada. "V našem dlouhodobém plánu máme cíl získat certifikaci LEED pro všechna naše provozní střediska o rozloze větší než 1 000 m2.“

 

Certifikace LEED je nástrojem, který nabízí možnost dosáhnout dlouhodobých přínosů v životním cyklu budovy pro lepší energetickou účinnost a následně i pro blaho uživatelů budovy a planety. "Inovativní stavební projekty, jako je ten společnosti Ferrer, představují zásadní snahu o změnu způsobu navrhování a výstavby budov a v důsledku toho i způsobu jejich užívání", uvedl Peter Templeton, prezident a generální ředitel USGBC. "Budovy, které získaly certifikaci LEED, snížily emise oxidu uhličitého v ovzduší, provozní náklady a spotřebu zdrojů a zároveň upřednostnily zdraví lidí a postupy pro udržitelný rozvoj. Díky společnosti Ferrer jsme zvýšili počet udržitelných budov a blížíme se k cíli převážit počet konvenčních budov, což nás zároveň činí ekologicky a sociálně odpovědnými za zlepšení kvality života budoucích generací“.

Poslední úprava
02/01/2024