Filantropie

Pokud svět nezměníme my, kdo to udělá? Pokud to neuděláme nyní, tak kdy?

Pokud svět nezměníme my, kdo to udělá? Pokud to neuděláme nyní, tak kdy?

Firma Ferrer se zrodila s jasným záměrem nabídnout řešení společnosti a uspokojit tak její potřeby. Nejedná se ale pouze o oblast zdraví, protože náš filantropický záměr nás dovedl k propagaci sponzorství v různých oblastech a k propagaci řady projektů různého druhu.

green

Za poslední rok jsme na iniciativy v různých odvětvích vyčlenili více než 1,7 milionu EUR:

Durante el último año, hemos destinado más de 1,7 millones de euros a iniciativas en distintos sectores:

 

Hlavním sponzorským projektem firmy Ferrer je hudební nadace Ferrer-Salat.

Imagen
Vocación filantrópica
HUDEBNÍ NADACE FERRER-SALAT

Hudební nadace Ferrer-Salat, založená v roce 1982 vytvořením ceny Reina Sofía za hudební skladbu, věří v nesmírnou sílu hudby jako klíčového prvku při vytváření vyrovnanější a soudržnější společnosti.

PRIMÁRNÍ HUDEBNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ INTEGRACI

Díky přesvědčení o tom, že hudba, a zejména hudební výchova, je základním nástrojem sociální integrace a soudržnosti, byl zahájen program Primárního hudebního vzdělávání pro sociální integraci v barcelonských školách ve znevýhodněném prostředí a s vysokým rizikem sociálního vyloučení. Během akademického roku 2017–18 program zahájilo celkem 266 studentů a 20 z nich získalo stipendium na zahájení základního vzdělání v oborech saxofon, klarinet, trumpeta, pozoun a eufonium v akademickém roce 2018-19.

OCENĚNÍ REINA SOFÍA ZA HUDEBNÍ SKLADBU

Jeho záměrem je stimulovat hudební tvorbu symfonického orchestru v jeho různých modalitách a poskytnout skladatelům možnost, aby jejich hudba mohla být interpretována, poslouchána a šířena. Hudební nadace Ferrer-Salat každoročně uděluje cenu Reina Sofía za hudební skladbu s finančním darem 35 000 EUR.

STIPENDIA FERRER-SALAT

Jako důkaz našeho závazku k hudební výchově jako základnímu prvku integrálního vzdělávání nabízí nadace 12 stipendií k vysokoškolskému studiu interpretace nebo kompozice na konzervatoři pro vyšší vzdělání Nadace Conservatori Liceu. Během akademického roku 2018–2019 se z těchto stipendií mohlo těšit celkem 42 studentů.