Řídící orgány

Věříme v jiný způsob, jak dělat věci, a používat Ferrer jako sílu pro změnu

blue

Ferrer je mezinárodní rodinná společnost se sídlem v Barceloně, jejímž prezidentem je Sergi Ferrer-Salat. Náš tým se skládá z více než 1 800 lidí různých národností a všichni jsou díky rozmanitosti svých zkušeností pro firmu velkým přínosem.

Nejvyšším řídícím orgánem společnosti je správní rada, která se skládá z 12 osob: 6 žen a 6 můžu v průměrném věku 47 let.

SERGI FERRER-SALAT
SERGI FERRER-SALAT
Prezident
MARIO ROVIROSA
MARIO ROVIROSA
CEO
CECILIA VON AHN
CECILIA VON AHN
Ředitelka poboček
MERITXELL CASAS
MERITXELL CASAS
Ředitelka pro právní záležitosti
RICARDO CASTRILLO
RICARDO CASTRILLO
Generální ředitel Ferrer España
PEDRO DE ANTONIO
PEDRO DE ANTONIO
Ředitel partneringu
DAVID FERRER
DAVID FERRER
Ředitel financí a podnikových služeb
SILVIA MARTÍN
SILVIA MARTÍN
Ředitelka právních náležitostí a kvality
TATJANA NARANDA
TATJANA NARANDA
Chief R&D Officer a Generální ředitelka projektů Alexza
rodrigo
Rodrigo palma dos reis
Lékařský ředitel
Òscar Pérez
ÓSCAR PÉREZ
Ředitel firemního marketingu, přístup na trh a rozvoj podnikání
MARTA VELA
MARTA VELA
Provozní ředitelka
BEATRIZ VILA
BEATRIZ VILA
Personální ředitelka a udržitelnosti

Kromě toho byl v prosinci 2020 zřízen poradní výbor představenstva pro etiku, dodržování předpisů a audit s cílem nadále posilovat model řízení společnosti Ferrer. Poradní výbor je tvořen předsedou představenstva a dvěma nezávislými experty. Tajemníkem poradního výboru je ředitelka pro právní záležitosti.