Dermatologie

Nejběžnější kategorií jsou plísňové infekce, infekce kůže a měkkých tkání (SSTI) a akné

blue
Imagen
dermatologia

Ačkoli jsou tyto běžně považovány za méně závažné problémy, mezi 10 nejčastějšími patologickými stavy na světě jsou i 3 kožní choroby. (1) Například ve Spojených státech amerických představují dermatologická onemocnění více než 14 milionů lékařských návštěv a 850 000 hospitalizací. (2)
Nejběžnější kategorií jsou plísňové infekce, infekce kůže a měkkých tkání (SSTI) a akné. (1) Tyto 3 skupiny mají různé společné vlastnosti. Na jedné straně, a to je a velmi důležité, mohou ovlivnit kvalitu života nejen osob, kteří s touto nemocí žijí, ale také jejich pečovatele nebo pečovatelů, protože někdy má tato nemoc více než jen symptomatické důsledky a vyžaduje absenci v práci nebo ve škole, což komplikuje každodenní rodinný život. (3)
Na straně druhé spočívá jeden z největších problémů v tomto ohledu v narůstající komplikaci k dosažení dostatečně účinné léčby. Při léčení plísňových infekcí nebo SSTI nastala ošemetná situace, kterou je třeba vzít v úvahu – nevhodné používání antimikrobiálních látek způsobilo, že rezistence vůči těmto produktům narůstá a představuje významný problém veřejného zdraví.(4)
V SSTI mají jejich hlavní původci, S.pyogenes a zejména S.aureus (5), takovou míru rezistence, která může v některých zemích a u určitých molekuly přesáhnout 70 %.(6) Jedním z nejrezistentnějším a nejkomplexnějším kmenů je MRSA (Meticilin-rezistentní zlatý stafylokok), a to vzhledem jeho následkům a obtížnosti jeho léčby. Osoby jím nakažené mají o 64 % vyšší pravděpodobnost výskytu komplikací než osoby infikované nerezistentními kmeny (4).
Rychlá identifikace spolu s včasným a uvážlivým užíváním antimikrobiálních léků optimalizuje průběh nemoci a minimalizuje výskyt nepříznivých farmakologických účinků a vznik rezistence.(7) Ve firmě Ferrer se snažíme hledat řešení a nabízet globální služby umožňující rychlou detekci a následnou léčbu, ať již ústní nebo topickou, nejen proto, aby se zabránilo nákaze a aby se pacientovi umožnilo opětovné začlenění do vzdělávacího nebo profesního procesu, ale také za účelem zlepšení kvality jeho života, kvality veřejné  a soukromé péče a prodloužení životnosti léčby díky jejímu racionálnímu provedení.

Odkazy:

(1) Hay RJ, Johns NE, Williams HC, Bolliger IW, Dellavalle RP, Margolis DJ, et al. The Global Burden of Skin Disease in 2010: An Analysis of the Prevalence and Impact of Skin Conditions. J Invest Dermatol [Internet]. 2014 Jun [cited 2019 Feb 19];134(6):1527–34. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24166134
(2) Miller LG, Daum RS, Creech CB, et al. Clindamycin versus trimethoprim- sulfamethoxazole for uncomplicated skin infections. N Engl J Med 2015; 372:1093–103.)
(3) Feaster T, et al. Topical therapies for impetigo. Pediatr Emerg Care. 2010;26(3):222–31.
(4) World Health Organization. Antimicrobial resistance [Internet]. Fact sheet. 2017 [cited 2017 Nov 7]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/
(5) Koning S, Van Der Sande R, Verhagen A, Van Suijlekom-smit L, Morris A, Butler C, et al. Interventions for impetigo ( Review ). Cochrane Library. Cochrane Database of Systemic Reviews. John Wiley & Sons; 2012. Internet.. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koning+2012+impetigo+metaanalysis.(revize 29.07.2019)
(6)WHO. Antimicrobial resistance [Internet]. Media Centre. World Health Organization; 2015 [revize červenec 2019].  Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/
(7) Doron S, Davidson LE. Antimicrobial  Stewardship. Mayo Clin Proc 2011; 86(11):1113-1123.