Kardiometabolická onemocnění

Většině kardiovaskulárních chorob lze předcházet působením na rizikové faktory

blue
Imagen
Cardiometabolismo

Kardiovaskulární onemocnění (CVD) jsou hlavní příčinou úmrtí na celém světě. Proto je nezbytné zabránit jejich výskytu a mít pod kontrolou hlavní rizikové faktory, protože většině CVD lze zabránit kontrolou konzumace tabáku, nezdravé stravy a obezity, fyzické nečinnosti nebo škodlivé konzumace alkoholu pomocí strategií, které zahrnují celou populaci.
I přes změnu těchto návyků existují osoby, které mohou potřebovat farmakologickou léčbu, která jim pomůže udržet kardiovaskulární rizikové faktory pod kontrolou. Pokud dojde k první příhodě, pak se řádná kontrola těchto rizikových faktorů stává ještě důležitější, protože se zvyšuje riziko výskytu druhé příhody.
Podle odhadů má 30 % pacientů, kteří prodělají infarkt, druhý infarkt po 5 letech. Proto je zásadní stanovit preventivní plán zaměřený na snížení kardiovaskulárního rizika těchto osob.

Odkazy:

 

1. https://enfermedades-raras.org/index.php/enfermedades-raras
2. Galiè N, Humbert M, Vachiery JL, Gibbs S, Lang I, Torbicki A, et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Heart J. 2016;37(1):67-119.
3. Protocolo Hipertensión Pulmonar SEMI. ©2011 Sociedad Española de Medicina Interna y Elsevier España, S.L. ISBN: 978-84-7592-725-1
4. Quezada Loaiza CA, Velázquez Martín MT, Jiménez López-Guarch C, Ruiz Cano MJ, Navas Tejedor P, Esmeralda Carreira P, Flox Camacho A, de Pablo Gafas A, Delgado Jiménez JF, Gómez Sánchez MA, Escribano Subías P. La evolución de la hipertensión arterial pulmonar a lo largo de 30 años: experiencia de un centro de referencia. Rev Esp Cardiol 2017;70:915-23
5. Organizace pacientů s plicní hypertenzí Španělsko: https://www.hipertension-pulmonar.com/hipertension-pulmonar/