Úleva od bolesti

Nepříjemná smyslová a emoční zkušenost spojená se skutečným nebo potenciálním poškozením tkán

blue
Imagen
Gestión del dolor

Mezinárodní asociace pro studium bolesti (IASP) definuje bolest jako „nepříjemný smyslový a emoční zážitek spojený se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně“ 1. Bolest je individuální lidská zkušenost, která je zcela subjektivní a může ji skutečně posoudit pouze osoba, která ji prožívá1.
U pacientů s rakovinou byla prevalence bolesti vždy vysoká, a to nejen v pokročilém stádiu onemocnění, ale také v jeho raných stádiích2.
Ve skutečnosti je onkologická bolest jedním z nejobávanějších aspektů rakoviny a může se dokonce projevit i u pacientů, kteří rakovinu překonají jako závažný a oslabující vedlejší účinek léčby3. Ačkoli byla onkologická bolest dříve považována za jediný klinický stav, nedávná diagnostická kritéria umožnila rozlišit chronickou bolest od průlomové bolesti, která se jasně odlišuje svým nástupem, intenzitou a délkou trvání, takže je třeba přistupovat ke každému typu podle následujících charakteristik, které jej definují4.
Průlomová onkologická bolest je definována jako přechodná exacerbace bolesti, ke které dochází spontánně nebo ve vztahu k předvídatelnému nebo nepředvídatelnému spouštěči, přestože má pacient stálou a přiměřeně kontrolovanou chronickou bolest5. U těchto pacientů (40-80 %) je běžná a je významnou příčinou chorobnosti. Úspěšné zvládnutí průlomové bolesti závisí na kombinaci adekvátního hodnocení, vhodné léčby a správného opětovného vyhodnocení5.

Odkazy:

1 International Association for the Study os Pain. IASP Taxonomy [web]. [Aktualizováno 2015; revize prosinec 2015].
2 Porta-Sales J et al. Průlomová bolest při rakovině. Med Clin (Barc)2010;135(6):280–285.
3 Pain Australia. What is Pain? [web]. [Aktualizováno 2015; revize prosinec 2015].
4 Escobar Y. Optimal management of breakthrough cancer pain (BCP). Clin Transl Oncol 2013;15(7):526-34.
5 Davies et al. Breakthrough cancer pain: An observational study of 1000 European oncology patients. J Pain Symptom Manage 2013;46(5):619-28.