Strategie VaV

Ve společnosti Ferrer se zaměřujeme na identifikaci projektů rozličných hodnot

Ve společnosti Ferrer se zaměřujeme na identifikaci projektů rozličných hodnot

Výzkumná a vývojová činnost společnosti Ferrer je zaměřena na neuspokojené lékařské potřeby a na poskytování inovativních řešení. Naše pipeline zahrnuje projekty s rozdílnou terapeutickou hodnotou ve třech strategických oblastech: centrální nervový systém, bolest / kardio-metabolismus a vzácné nemoci / onkologické terapie.  Naše portfolio kombinuje průkopnické inovační přístupy (například pokročilé terapie) a inkrementální inovace (jako je vývoj léků s přidanou hodnotou (VAM)).

orange

V současné situaci přístupu na trh musí inovace představovat významnou klinickou hodnotu uznanou systémem a jeho aktéry, aby byla zaručena její návratnost.

i+d

 

Náš proces VaV

ROZPOZNÁNÍ POTŘEB
ROZPOZNÁNÍ POTŘEB
VYTVÁŘENÍ / HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ
VYTVÁŘENÍ / HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ
VÝBĚR PROJEKTŮ
VÝBĚR PROJEKTŮ
PREKLINICKÝ VÝZKUM (JE-LI K DISPOZICI)
PREKLINICKÝ VÝZKUM (JE-LI K DISPOZICI)
KLINICÝ VÝVOJ
KLINICÝ VÝVOJ
REGISTRACE A PŘÍSTUP NA TRH
REGISTRACE A PŘÍSTUP NA TRH
UVEDENÍ NA TRH A MERCHANDISING
UVEDENÍ NA TRH A MERCHANDISING

Podle těchto sdílených a sladěných strategických cílů je činnost v oblasti výzkumu a vývoje rozdělena do tří divizí:

 
Ferrer advanced biotherapeutics (FAB)

Na základě modelu otevřené spolupráce se tato divize zaměřuje na vyhledávání a začlenění projektů s vysokou přidanou hodnotou, a tedy s vysokým technickým rizikem. Jedná se o projekty, které jsou většinou prováděny v akademii nebo v začínajících firmách,a které provedly celou fázi počátečního neregulovaného vývoje produktu a které provedly testy preklinického typu. Jedná se o projekty brzké spolupráce umožňující přístup k multidisciplinárním skupinám, které spojují důkladné znalosti biologie nemocí, možných cílů schopných modifikovat vývoj patologií a také biologických a klinických parametrů, které tento vývoj odrážejí.

Imagen
FAB

PŘEJÍT NA FERRER OPEN

Ferrer innovation management (FIM)

Hlavním cílem divize FIM je řídit interní inovace ve společnosti Ferrer na dvou úrovních: identifikovat nepokryté potřeby v terapeutických oborech, na které se společnost zaměřuje, a vytvářet a řídit své vlastní výzkumné projekty jako řešení těchto potřeb. Naše vlastní výzkumné projekty jsou založeny hlavně na vývoji léků s přidanou hodnotou (VAM), definovaných jako nové léky založené na známých účinných látkách, které poskytují pacientům, zdravotníkům a systémovým manažerům ve zdravotnictví výrazná zlepšení. Tato vylepšení zahrnují: zvýšenou účinnost, bezpečnost, kvalitu života, adherenci, nové terapeutické možnosti a nové způsoby podání. Mezi vyvíjené produkty patří nové preparáty, nové indikace, kombinace (kombinace léčiv, kombinace léčiv a zařízení) a digitální terapie, a to jak použité samostatně, tak za pomoci léků. FIM také spolupracuje s třetími stranami, pokud je třeba použít technologie nebo znalosti, které nejsou k dispozici interně. FIM dále řídí vývojové projekty, které vycházejí ze životního cyklu vlastních produktů při jejich merchandisingu.

Imagen
Estrategia I+D
Imagen
Estrategia I+D
Digitální zdraví a technologie:

Toto oddělení vede inovace v oblasti digitálního zdraví, jež je styčným bodem technologie, zdraví, zdravotní péče a života ve společnosti. Digitální zdraví je zaměřeno na budování individualizovanějších a přesnějších léčebných postupů s cílem získat lepší klinické výsledky, obohatit zkušenosti pacientů i zdravotnických pracovníků a pečovatelů a zvýšit účinnost / udržitelnost systémů zdravotní péče, aby se staly přístupnějšími. a integrovanějšími. 

Prostřednictvím programu Ferrer 4 Future představujeme výzvy pro podnikatelský ekosystém a spolupracujeme s technologickými společnostmi na jejich řešení. Technologická řešení nabízená začínajícími firmami mohou představovat hardware, jako jsou například zdravotnická zařízení nebo software, který pracuje v kombinaci s léky, jako je například kognitivní asistent při léčbě nemoci, ale řešením může být také software, který sám o sobě funguje jako léčba, bez zásahu léku, a pak hovoříme o digitální terapii.

 

 
Alexza

Jedná se o společnost firmy Ferrer založenou v Palo Alto v Kalifornii (USA), jež je vlastníkem platformy Staccato® pro plicní podávání účinných látek, která umožňuje dosáhnout kinetiky podobné intravenózní aplikaci, ovšem neinvazivní cestou. Projekty Alexza vygenerují klinickou odpověď během několika minut po podání inhalačního léčiva a jsou zaměřeny na akutní symptomatickou léčbu patologií centrálního nervového systému. Použití platformy je k dispozici pro spolupráci s třetími stranami, které na ní chtějí testovat své molekuly. Na druhou stranu má Alexza portfolio vlastních rozvinutých projektů včetně platformy Staccato, která pracuje se známými sloučeninami dostupnými prostřednictvím jiného způsobu podání.
Více informací o projektech Alexzy naleznete na stránkách alexza.com 

Así funciona el sistema Staccato®

Jak systém Staccato® funguje

Zařízení Staccato má k dispozici systém rychlého ohřevu schopný dosáhnout velmi vysokých teplot, takže dojde k sublimaci účinné látky, která není formulována a je nanášena jako tenká vrstva na substrát z nerezové oceli. Když pacient provede inhalaci systémem Staccato, povrch substrátu z nerezové oceli se okamžitě zahřeje, a dojde k vytvoření kondenzačního aerosolu. Pacient vdechuje aktivní složku obsaženou v částicích, jejíž velikost jim umožňuje dosáhnout nejhlubších a vysoce vaskulárních oblastí plic. Tímto způsobem je dosaženo rychlé a úplné absorpce do krevního oběhu.

orange
right

Vyvíjené výrobky

 

Centrální nervový systém a bolest

 
Preklinika
Fáze I
Fáze II
Fáze III
Registrace
Merchandising

FIM 402 Neuropatická bolest

 

AZ 020 Epilepsie

 

FAB 117 Akutní poranění míchy

 

AZ 150 Parkinson

 

AZ 010 Syndrom cyklického zvracení

 

FIM 100 Neuro-rehabilitacen

 

FIM 911 Artróza

 

Kardiometabolická onemocnění

 
Preklinika
Fáze I
Fáze II
Fáze III
Registrace
Merchandising

FAB 120 Diabetická retinopatie

 

SP 17001 Aneurysma hrudní aorty

 

Vzácné nemoci a onkologické terapie

 
Preklinika
Fáze I
Fáze II
Fáze III
Registrace
Merchandising

FIM 3000 Kachexie

 

SP 13004 Mukozitida dutiny ústní

 

SP 15001 Akutní selhání ledvin

 

 

Alliances and collaborations

 

Ferrer’s constant commitment to innovation means that a strategy of alliances and collaboration with public research bodies and prestigious biotech companies is essential.

ADVANCE (CAT)

ADVANCE (CAT)

 

ADVANCE (CAT) is a consortium led by the University of Barcelona and Ferrer, made up of by eighteen reference health organizations. As such, it integrates the main biomedical research and teaching centers in Catalonia, as well as public bodies , private foundations and Catalan healthcare companies.

The aim of the ADVANCECAT project is to create an organizational structure to accelerate the development of new advanced therapy medicines, for better management of resources in order to obtain the maximum benefit in the Catalan health system. The creation of a new collaborative network avoids possible overlaps between the various participating institutions and allows them to work in a coordinated way. The main areas of focus are cell therapy, gene therapy and tissue engineering.

The key success of the project has been the integration of organizations in the field of biomedical research, its clinical application and its industrial production. Together, strengths and opportunities have been identified to meet the challenges presented in the field of advanced therapies, enhance research and accelerate the development of new products with a qualitative impact on health systems. These serve as a basis for promoting new economic opportunities in Catalonia. Among the most important results of the whole project are the 8 Phase I and II clinical trials of advanced therapies that have been or are being carried out, in which 171 patients have been treated. In addition, 32 articles have been published in international journals and 3 are pending approval.

Organizations that form part of the ADVANCECAT project:
University of Barcelona (leader), Ferrer (co-leader), Banc de Sang i Teixits, Barcelona Macula Foundation, Bioibérica SA, Butler Scientifics SL, Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, Fundació Bosch i Gimpera, FC Barcelona Universitas - Muscletech Network, Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca, Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya, Fundació Institut d’Investigacions en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Fundació Leitat - Muscletech Network, Institut d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, Tecnologia Regenerativa Qrem, i Universitat Autònoma de Barcelona.

The project is integrated into the NEXTHEALTH community, and has been co-financed by the European Union within the framework of the European Regional Development Fund (ERDF) Catalonia 2014-2020 operational program.

  UNIÓN EUROPEA – FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONALUNIÓN EUROPEA – FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL