Strategie Výzkumu a Vývoje

Ve společnosti Ferrer se zaměřujeme na identifikaci projektů rozličných hodnot

orange

Inovace považujeme za neodmyslitelnou součást našich farmaceutických aktivit a vždy jsme se snažili hledat a vyvíjet nové léčebné alternativy, které by reagovaly na zatím nenaplněné medicínské potřeby, abychom tak pomohli pacientům, lékařům, nemocnicím i celému světu.

Cílem našich aktivit v oblasti výzkumu a vývoje je vytvořit široké portfolio projektů pro léčbu různých typů nemocí, které v sobě kombinují nízkou míru rizika s vysokou míru inovací a zaměřují se na dvě hlavní oblasti, kterými se společnost Ferrer zabývá.

Cílem výzkumných a vývojových aktivit společnosti je vytvářet hodnotu pro pacienty, zdravotnické systémy a společnost jako celek tím, že reagujeme na nenaplněné lékařské potřeby.

Na základě těchto společných a synergických strategických cílů je výzkumná a vývojová činnost společnosti rozdělena mezi čtyři oddělení:

 

R&D Search and Evaluation

R&D Search and Evaluation je oddělení v rámci oblasti výzkumu a vývoje, které vyhledává a identifikuje nové inovační projekty externího nebo interního původu, které jsou v souladu se strategií výzkumu a vývoje společnosti Ferrer. Hodnocení probíhá v úzké spolupráci s ostatními odděleními v rámci interdisciplinárních týmů. Platforma Ferrer Open Capture podporuje a usnadňuje kontakt s nejinovativnějšími společnostmi na trhu s cílem navázat spolupráci a v některých případech spoluvytvářet léčebná řešení s přidanou hodnotou, která spadají do oblastí specializace společnosti Ferrer: cévní a intersticiální plicní onemocnění a neurologická onemocnění.

R&D Portfolio Management

Oddělení R&D Portfolio Management se stará o portfolio inovací a vede projekty, jejichž cílem je zajistit udržitelnější, transparentnější a efektivnější výzkum a vývoj. Portofilo Management podporuje udržitelnost tím, že přizpůsobuje projektové portfolio obchodní strategií a řídí zahájení nových projektů. Podporuje také efektivitu a transparentnost prostřednictvím multidisciplinární koordinace, podpory týmové práce, zprostředkování komunikace, stanovování milníků a sledování výsledků. Oddělení řídí výbor pro přijímání nových projektů a výbor pro monitorování projektů v portfoliu.

Obrázek
Estrategia I+D
Obrázek
Estrategia I+D

Digital health and technology

Toto oddělení se zabývá inovacemi v oblasti digitálních technologií pro oblast zdravotnictví. Prostřednictvím programu „Ferrer 4 Future“ předkládáme trhu výzvy a spolupracujeme s technologickými společnostmi na jejich řešení. V roce 2020 jsme se soustředili především na řešení pro neurologická onemocnění, která ovlivňují funkci pohybového aparátu.

 

Alexza

Alexza je dceřinnou společností společnosti Ferrer se sídlem v Mountain View v Kalifornii (Spojené státy), která vlastní patentovanou platformu Staccato® pro plicní podávání účinných látek, které neinvazivní cestou dosahuje stejné míry absorpce jako při nitrožilním podání. Produkty společnosti Alexza vyvolávají klinickou odpověď během několika minut po podání inhalačního léku. Zaměřují se na akutní symptomatickou léčbu onemocnění centrálního nervového systému. Společnost Alexza nyní aktivně vyvíjí různé produkty v oblastech, jako je Parkinsonova choroba nebo gastroenterologie.

Así funciona el sistema Staccato®

Jak funguje systém Staccato®

Zařízení Staccato nabízí rychlý ohřívací systém, který je schopen dosáhnout velmi vysokých teplot během pouhých 100 milisekund, takže se účinná látka nanesená v tenké vrstvě na substrát z nerezové oceli rychle začne odpařovat. Když se pacient nadechuje přes systém Staccato, povrch substrátu z nerezové oceli se okamžitě zahřeje a vytvoří aerosolové částice léčiva. Pacient tyto částice vdechuje a díky jejich velikosti se dostanou do nejhlubších a nejvíce prokrvených oblastí plic. To zajišťuje, že se léčivo rychle a dokonale vstřebá do krevního oběhu.

orange
right

Naše probíhající projekty

 

pipeline cs

Projekt FNP 002 v oblasti epilepsie získal licenci na UCB.

 

Aliance a spolupráce

 

Trvalý závazek společnosti Ferrer k inovacím znamená, že je nezbytná strategie spojenectví a spolupráce s veřejnými výzkumnými institucemi a prestižními biotechnologickými společnostmi.

ADVANCE (CAT)

 

ADVANCE (CAT) je konsorcium vedené Barcelonskou univerzitou a Ferrerem, které tvoří osmnáct referenčních zdravotnických organizací. Integruje tak hlavní biomedicínský výzkum a výuková centra v Katalánsku, jakož i veřejné orgány, soukromé nadace a katalánské zdravotnické společnosti.

Cílem projektu ADVANCECAT je vytvořit organizační strukturu pro urychlení vývoje nových léčivých přípravků pro moderní terapii, pro lepší správu zdrojů s cílem získat maximální přínos v katalánském zdravotním systému. Vytvoření nové sítě pro spolupráci zabrání možnému překrývání mezi různými zúčastněnými institucemi a umožní jim pracovat koordinovaně. Hlavní oblasti zaměření jsou buněčná terapie, genová terapie a tkáňové inženýrství.

Klíčovým úspěchem projektu byla integrace organizací v oblasti biomedicínského výzkumu, jeho klinické aplikace a průmyslové výroby. Společně byly identifikovány silné stránky a příležitosti, aby bylo možné čelit výzvám předloženým v oblasti pokročilých terapií, posílit výzkum a urychlit vývoj nových produktů s kvalitativním dopadem na systémy zdraví. Ty slouží jako základ pro propagaci nových ekonomických příležitostí v Katalánsku. Mezi nejdůležitější výsledky celého projektu patří 8 klinických studií fáze I a II pokročilých terapií, které byly nebo jsou prováděny a ve kterých bylo léčeno 171 pacientů. Kromě toho bylo v mezinárodních časopisech publikováno 32 článků a 3 čekají na schválení.

Organizace, které jsou součástí projektu ADVANCECAT:
University of Barcelona (leader), Ferrer (co-leader), Banc de Sang i Teixits, Barcelona Macula Foundation, Bioibérica SA, Butler Scientifics SL, Center de Medicina Regenerativa de Barcelona, ​​Fundació Bosch i Gimpera, FC Barcelona Universitas - Muscletech Network, Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca, Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya, Fundació Institut d'Investigacions en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Fundació Leitat - Muscletech Network, Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer, Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, Tecnologia Regenerativa Qrem, i Universitat Autònoma de Barcelona.

Projekt je integrován do komunity NEXTHEALTH a byl spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Katalánsko na období 2014–2020 Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR).

  UNIÓN EUROPEA – FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONALUNIÓN EUROPEA – FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Poslední úprava
24/02/2022