Ferrer B Corp
Zprávy

Společnost Ferrer získala díky svému pozitivnímu dopadu v rámci společnosti certifikaci B Corp

Barcelona, 26. ledna 2022. – Ferrer, mezinárodní farmaceutická laboratoř se sídlem v Barceloně, získala díky svému pozitivnímu dopadu na společnost a planetu certifikaci B Corp. Společnost překonala globální standardy certifikace B Corp, pokud jde o sociální a environmentální výkonnost, transparentnost a firemní odpovědnost na všech územích, kde má přímé zastoupení. Po dokončení certifikačního procesu se společnost Ferrer stala první španělskou farmaceutickou společností, která je součástí mezinárodní komunity držitelů certifikátů B Corp, tedy skupiny společností, jejichž cílem je vybudovat inkluzivnější a udržitelnější ekonomiku. 

Mario Rovirosa, generální ředitel společnosti Ferrer, vyjádřil s ohledem na získání certifikátu B Corporation svou spokojenost a vysvětlil, že „být držitelem certifikátu B Corporation je vyvrcholením procesu, který začal před mnoha lety, kdy vlastník a předseda představenstva společnosti Ferrer, Sergi Ferrer-Salat, položil základy toho, jak má společnost podle něj vypadat. V posledních čtyřech letech nabyla tato vize na intenzitě, a to s definitivní transformací na organizaci s pozitivním dopadem. Naše celá strategie se soustředí na lidi a rozvoj jejich talentu, ochranu planety a bol za spravedlivější a rovnoprávnější společnost. Toto ocenění je pouhým začátkem a zavazujeme se pokračovat v práci na pozitivním dopadu v rámci společnosti.“         

Pablo Sanchez, výkonný ředitel B Lab Španělsko, neziskové organizace odpovídající za hodnocení kandidátských společností s ohledem na certifikaci B Corp dále zdůraznil, že „jsme potěšeni, že můžeme přivítat společnost Ferrer v komunitě držitelů certifikace B Corp. Tato komunita pracuje na snížení nerovnosti, respektu a obnově životního prostředí, posílení společenství a vytvoření vysoce kvalitních pracovních míst s důstojností a posláním. Společnost Ferrer je novým členem komunity držitelů certifikátů B Corpa a příkladným důkazem toho, že těchto výsledků lze dosáhnout“
Společnost Ferrer se stala součástí hnutí B Corp po dosažení skóre 100,6 bodů v certifikačním procesu, přičemž patří mezi pouhých 25 % z 4 500 globálních společností s certifikací B Corp, které získaly více než 100 bodů. 

Více než 50 globálních projektů napříč společností  

V rámci udělení certifikace B Corp neziskovou organizací B Lab Spain musí společnosti splnit přísný certifikační proces, ve kterém je třeba prokázat osvědčené postupy. 

V případě společnosti Ferrer bylo hodnoceno několik subjektů tvořících společnost, a to v 15 zemích, kde působíme (Španělsko, Portugalsko, Německo, Rakousko, Řecko, Kazachstán, USA, Mexiko, Chile, Peru, Kostarika, Guatemala, Kolumbie, Uruguay a Argentina). Tento proces trval 2 roky a pomohl kompletně transformovat společnost prostřednictvím implementace více než 50 globálních projektů v rámci celé společnosti. Tento závazek je reakcí na podnikovou strategii – nedávno přijatou společností Ferrer – jež stojí na třech pilířích: „Great People“ (Skvělí lidé), jehož prostřednictvím společnost Ferrer podporuje kulturu zaměřenou na lidi, jež je založena na důvěře a odpovědnosti a ve které se tak daří talentům; „Liveable Planet“ (Obyvatelná planeta) s tímto společnost podporuje ochranu životního prostředí pro dobro všech; a „Social Justice“ (Sociální odpovědnost) prostřednictvím tohoto pilíře společnost Ferrer podporuje lidi ve zranitelných situacích a přispívá tak ke spravedlivější a rovnoprávnější společnosti a zajišťuje rovné příležitosti.

Mezi realizovanými projekty byla v rámci certifikce B Corp vysoce oceněna implementace globální strategie vývoje inovativních terapeutických řešení, která mohou změnit životy pacientů, kteří trpí vážnými a vysilujícími chorobami.  Oceněna byla také schopnost společnosti pracovat na úrovni nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti, transparentnosti, etiky a poctivosti, a to například úpravou společenských stanov společnosti s cílem zajistit, že při rozhodování jsou brány v úvahu sociální a environmentální dopady a rozvojem interního etického kodexu a etického kodexu třetích stran.

V oblasti lidí byly vyzdvihnuty projekty v oblasti rozvoje talentů, sebevedení, programů řízení týmu a průběžné zpětné vazby. V sociální a environmentální sféře dále patří mezi klíčové iniciativy uspořádání prvních dnů firemního dobrovolnictví, darování více než 50 % čistého výnosu za poslední dva roky na různé sociální projekty prostřednictvím vlastních nadací, zavedení zásad udržitelného zadávání veřejných zakázek, definice klimatické strategie do roku 2030, co se týče snížení emisí o 46 % a design udržitelného modelu balení ke zmírnění dopadu produktů společnosti na životní prostředí.

Nové standardy pro farmaceutický průmysl

Kromě získání certifikace B Corp se společnost Ferrer rovněž účastnila procesu výzkumu a definování standardů pro farmaceutický průmysl. Vývoj stanovisek, co se týče kontroverzních záležitostí a certifikačních požadavků organizace B Lab vyžaduje značný výzkum a zapojení zainteresovaných stran, přičemž společnost Ferrer se účastnila výzkumu farmaceutického průmyslu jako zainteresovaná strana. Tyto rámce přezkoumává a hlasuje o nich poradní rada pro standardy organizace B Lab – „Standards Advisory Council“, což je nezávislá rada několika zainteresovaných stran složená z odborníků na udržitelné podnikání z celého světa.

Nová definice úspěchu v podnikání

Tímto procesem se společnost Ferrer připojila ke komunitě více než 4 500 společností z celého světa, které pomáhají redefinovat význam úspěchu v podnikání: úspěch měřený nejen ekonomickými přínosy, ale rovněž blahobytem lidí, komunit a planety, čímž je tak zajištěno, že všechny společnosti soutěží o to, aby byly nejen nejlepší na světě, ale především nejlepší pro svět.

V rámci certifikačního procesu poskytovala společnosti Ferrer poradenství organizace Roots for Sustainability (R4S), agentura pro společenský dopad, která navrhuje, realizuje a vyhodnocuje strategické a transformační projekty společností, neziskových společností a vlád v oblasti trvalé udržitelnosti, společenského dopadu a inkluzivního podnikání.

Poslední úprava
07/02/2022