Tým firmy Ferrer

Profesionální rozvoj a lidské zacházení

Profesionální rozvoj a lidské zacházení

Ve společnosti Ferrer se staráme o všechny osoby, které jsou součástí naší organizace. 

purple

Pomáháme odborníkům, kteří s námi pracují, rozvíjet jejich odborné zaměření svobodně, spravedlivě a rovnoprávně a vždy prostřednictvím laskavého a lidského zacházení.
Ferrer usiluje o efektivnější, cílenější a transparentnější organizaci s jasnějšími prioritami a cíli. Proto spoléháme na osoby, které jsou naší hlavní konkurenční výhodou. Konceptem firmy Ferrer je posílit postavení našeho interního týmu a odborníků, kteří ho obklopují, dávají to nejlepší ze sebe a přispívají pozitivně k cílům organizace.
Proto je nezbytné zaručit pracovní prostředí, ve kterém lidé mohou rozvíjet své dovednosti, přispívat svými znalostmi a vytvářet pozitivní dopady, a to jak pro firmu Ferrer, tak pro společnost. 
Za tímto účelem zaručuje oblast Osoby následující aspekty:

  • Mít k dispozici agilní procesy a struktury.

  • Propagovat model vedení v souladu s hodnotami společnosti Ferrer, aby bylo dosaženo většího dopadu na obchodní výsledky.

  • Fungovat na základě vztahu postaveného na důvěře a odpovědnosti jako dva základních pilířů k dosažení cílů.

  • Rozvíjet talent každým dnem a vyškolit zodpovědné a autonomní odborníky se zkušenostmi a se solidními znalostmi podnikání.

  • Definovat a aplikovat jednotné kritérium zajištění informovanosti lidského týmu společnosti Ferrer, porozumění přijímaným rozhodnutím a víru v rozvoj firmy.

Imagen
team_halfa
Imagen
team_halfb
Imagen
team_twothirds
Imagen
imagen4

Přínos firmy Ferrer společnosti spočívá také v její sázku na nové generace. Ve společnosti Ferrer podporujeme vstup mladých lidí a studentů na trh práce díky spolupráci s univerzitami prostřednictvím dohod o stážích. Tímto způsobem přispíváme ke vzdělávání, poskytujeme školení a zkušenosti novým odborníkům ve vysoce náročném odvětví, jakým je odvětví farmaceutické..
V tomto smyslu jsme definovali nový Plán vzdělávání 70-20-10 na rok 2019. Tento plán je založen na kombinaci tří typů akcí, které jsou v souladu se strategií a cíli organizace: zkušenosti, sdílení a vzdělávání.

experiencia

Kromě toho ve společnosti Ferrer podporujeme pracovní začlenění místní populace a osob se zdravotním postižením a ohrožených sociálním vyloučením. Kdykoli to naše činnost umožňuje, spolupracujeme s firmami, které provozují politiku integrace osob se zdravotním postižením a které mají zaměstnance ze zvláštního pracovního centra (CET), ať už vlastního nebo externího. V současné době společnost Ferrer spolupracuje se třemi speciálními pracovišti (laboratoř DAU, nadace ASPRONIS a BIBLOX) a se dvěma dalšími společnostmi přidruženými ke zvláštním pracovním střediskům (ISS, přidruženou k GELIM a EULEN, přidruženou k MISMA EFICACIA).