Skvělí lidé

Ve společnosti Ferrer máme vlastní způsob bytí ve světě. Jsme lidé plní empatie, pokory, zvídavosti a optimismu

purple

Díky našim názorům vystupujeme z řady. Jsme transparentní, otevření a praktičtí. Máme jasný cíl, za kterým usilovně jdeme: využíváme naše podnikání k boji za sociální spravedlnost.

Proto podporujeme firemní kulturu zaměřenou na zaměstnance, která je založená na důvěře a odpovědnosti a ve které se rozvíjí talent. Snažíme se být aktivní a pružní a dívat se na naši práci ze všech úhlů pohledu. Podporujeme celkové blaho našich zaměstnanců a rozvíjíme etické, respektující a inkluzivní pracovní prostředí, ve kterém se všichni mohou osobně i profesně rozvíjet spravedlivým a rovným způsobem. Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém se každý jednotlivec každý den sám ze své vůle rozhodne pokračovat v práci s námi a zůstat oddaný našemu projektu.

Great  people

Sebeřízení a řízení týmu

Vedoucí pracovníci společnosti Ferrer jsou lidé, kteří řídí náš způsob bytí ve světě. Mají celkovou vizi, umí naslouchat a podporovat ostatní a motivují snahu neustále se vzdělávat. Společně se svými týmy uskutečňují náš záměr.

Podporujeme zmocňování a investujeme do firemní kultury postavené na důvěře a odpovědnosti, která se vyznačuje transparentností a vzájemnou komunikací. Díky tomu je každý schopen činit ta nejlepší rozhodnutí, přijímat závazky a plnit své povinnosti.

purple
left
Desarrollo del Talento & Empleabilidad

Rozvoj talentů a zaměstnatelnost

Zlepšování zaměstnatelnosti našeho týmu je prioritou strategie společnosti Ferrer v oblasti lidských zdrojů. Za tímto účelem poskytujeme všem zaměstnancům vhodné prostředí pro neustálý osobní i profesní rozvoj, a to aktivním způsobem založeným na důvěře, zmocňování a samostatnosti. 

normal
right
Nuevas formas de trabajar

Nové způsoby práce

Ve společnosti Ferrer dlouhodobě investujeme do nových způsobů práce. Plně důvěřujeme našim lidem, podporujeme individuální odpovědnost a všem nabízíme flexibilní možnosti práce a různé nástroje, aby každý mohl pracovat způsobem, který mu nejlépe vyhovuje, a organizovat se podle svých priorit a cílů.
Vzhledem k proměnlivosti současné doby a potřebě komplexního přístupu k překážkám, kterým jako společnost čelíme, navíc podporujeme využívání agilních metodik a interdisciplinárních pracovních týmů.

purple
left
Bienestar

Zdravá pohoda

Ve společnosti Ferrer věříme, že zdravá pohoda vychází z kombinace našeho nadšení pro to, co každý den děláme, kvality našich vztahů, stavu našich financí, našeho zdraví a bezpečnosti a hrdosti na náš pozitivní dopad ve společnosti. Proto jsme pevně odhodláni podporovat a dále upevňovat naši kulturu bezpečnosti a ochrany zdraví.

normal
right
Diversidad e inclusión

Diverzita a inkluzivní prostředí

Společnost Ferrer tvoří lidé z různých kultur a sociálních podmínek. To nás jako společnost obohacuje. Naše strategie to zohledňuje a je založena na respektování rozmanitosti a inkluze, stejně jako na poskytování rovných příležitostí bez ohledu na pohlaví, věk, etnický původ nebo jiné charakteristiky zaměstnance.

purple
left
Poslední úprava
12/06/2024