ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

normal
Úvodní informace: 

 

Používáme vlastní soubory cookies k zajištění funkčnosti webových stránek a navigace po nich, stejně jako cookies třetích stran za účelem analyzování pohybu jejich návštěvníků. Kliknutím na „Nastavení“ můžete zvolit, jaký typ cookies si přejete nainstalovat nebo cookies zablokovat. Kliknutím na „Souhlasím“ vyjadřujete svůj souhlas s nainstalováním a využíváním všech druhů cookies. Podrobnější informace jsou k dispozici na https://www.ferrer.com/es/politica-de-cookies. 

Podrobné informace:

 

 Společnost GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A. (dále pod obchodním jménem „FERRER“) vás v souladu s článkem 22 zákona č. 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informačních společností a elektronickém obchodu informuje, že webové stránkywww.ferrer.com používají soubory cookie a podobné technologie. 

Cílem těchto zásad je uživatele srozumitelně a podrobně informovat o způsobu fungování a účelu souborů cookie a podobných technologií nanašich webových stránkách. 

Kliknutím na „Souhlasím“ uživatel uděluje souhlas:

 1. s nainstalováním souborů cookie v zařízeních využívaných k přístupu na internetové stránky a pohyb po nich (např. v internetových vyhledávačích v osobních počítačích, mobilních telefonech nebo tabletech); 

 2. s používáním cookies webovými stránkami podle níže popsaného rozděl

 3. se získáváním a zpracováním osobních údajů uživatele pomocí cookies a podobných technologií k účelům popsaným v těchto Zásadách používání souborů cookie. 

Kliknutím na „Nastavení“ uživatel může zvolit, jaký typ cookies si přeje nainstalovat a využívat a zakázat všechny soubory cookie, které:

 1. nemají jako výhradní účel přenos sdělení pomocí elektronických komunikačních sítí;

 2. nejsou nezbytně nutné k zajištění požadovaných služeb poskytovatelem služeb informační společnosti.

1.Co jsou cookies?

 

Cookie je malý datový soubor, který se uloží v prohlížeči pokaždé, kdy uživatel navštíví webovou stránku v libovolném zařízení (např. osobní počítač, mobilní telefon nebo tablet). Soubory cookie je následně možné použít k zlepšení funkčnosti a využitelnosti internetových stránek a přístupu k nim. Umožňují rovněž sledování, ukládání a získávání údajů o pohybu uživatelů stránek (kupříkladu jejich osobních preferencích, profilu, přístupových heslech, apod.) a získávání technických informací spojených s navigovatelností webových stránek.

2.Typy cookies

Soubory cookie lze podle jejich funkce a účelu rozdělit na několik druhů:

Analytické cookies. - Tento druh cookies slouží k získávání informací za účelem vyhodnocení využívání webových stránek a obecné aktivity jejich uživatelů a ke shromažďování statistických údajů. Analytické cookies hodnotí a shromažďují údaje z internetových stránek (návštěvnost, pohyb na stránkách, kliknutí, zobrazené stránky, atd.) a umožňují tak posouzení jejích fungování a následnou optimalizaci.

Cookies sociálních sítí. - Tento druh cookies je nezbytný k využití sociálních sítí (Facebook, Google, Twitter, Pinterest, atd.). Jeho úkolem je řízení interakce s widgety sociálních sítí v rámci webové stránky.

Reklamní a behaviorální cookies. - Tento druh cookies slouží k shromažďování údajů o pohybu uživatelů a jejich chování na jednotlivých internetových stránkách za účelem zjištění uživatelských preferencí, zájmů a zvyklostí. Behaviorální cookies umožňují přizpůsobení obsahu reklamy na základě analýzy pohybu uživatelů a jejich typických vlastností, jako je geografická poloha, věková skupina nebo pohlaví.

Technické cookies. - Technické cookies jsou nepostradatelné ke správnému fungování webových stránek a jejich navigovatelnost - povolují pohyb v rámci webových stránek nebo aplikace a využití různých možností nebo služeb.

Cookies k personalizaci obsahu. - Umožňují uložení preferencí nastavených uživatelem při první a následné návštěvě webu (např. jazyk, země, místní nastavení, atd.) na konkrétní internetové stránce.

Cookies třetích stran. - Cookies třetích stran jsou vytvářeny třetí stranou a internetové stránky je využívají ke správě a vylepšení obsahu a nabízených služeb. Podrobnější informace o souborech cookie naleznete na webové stránce All About Cookies.org na tomto odkazuhttp://www.allaboutcookies.org/es.

 

3. Jaké typy cookies používáme?

VLASTNÍ COOKIES

 • FERRER

 • Technické cookies

 • Soubory cookies nezbytné k zajištění funkčnosti a navigovatelnosti internetových stránek a využití různých možností nebo služeb.

COOKIES TŘETÍCH STRAN

 • Google Analytics

 • Analytické cookies

 • Naše internetové stránky využívají Google Analytics - analytickou službu společnosti Google, Inc. (dále „Google“) se sídlem ve Spojených státech amerických. Údaje shromážděné a zpracované pomocí služby Google Analytics (včetně IP adresy uživatele) mohou být proto přeneseny do Spojených států a skladovány na serverech společnosti v USA.

 • Společnost FERRER cookies od Google Analytics používá k analyzování interakce mezi uživatelem a webovými stránkami, sledování obvyklého pohybu uživatele na stránkách a získávání údajů o jeho aktivitě k účelům vyhodnocení její ziskovosti.

 • Uživatel může službu Google Analytics deaktivovat nainstalováním příslušného doplňku. Bližší informace jsou k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es 

 • https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

4. Jak mohu zakázat nebo odstranit cookies?

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ nebo „Nastavení“ uživatel může přijmout soubory cookie nebo zvolit, jaký druh cookies si přeje nainstalovat a využívat (viz Úvodní informace).

Jak již bylo zmíněno, může dojít k tomu, že některé soubory s cookies zůstanou uloženy v internetovém prohlížeči uživatele. V takovém případě je nutné upravit nastavení prohlížeče a cookies zakázat nebo odstranit.

Na níže uvedených odkazech naleznete informace týkající se používání cookies v nejrozšířenějších internetových prohlížečích a jejich zablokování nebo odstranění. 

V OSOBNÍM POČÍTAČI

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Edge: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=es_ES&viewlocale=es_ES

Opera: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=es_ES&viewlocale=es_ES

V MOBILNÍM TELEFONU:

Vezměte prosím na vědomí, že zakázání nebo odstranění souborů cookie používaných společností FERRER může mít vliv na funkčnost webových stránek a některé ze služeb nebo funkcí nemusejí být dostupné.

Chcete-li odvolat souhlas s používáním souborů cookies nebo máte jiný dotaz, kontaktuje nás na emailové adreselopd@ferrer.com 

5.Aktualizace zásad 

Aktuálně platné Zásady používání souborů cookie podléhají změnám. Při každé návštěvě našeho webu doporučujeme seznámit se s platnými podmínkami a jejich případnými změnami, které se by se vás na vás mohly vztahovat.