Zdravotníci

Ferrer, vždy ve službách lékařské veřejnosti

normal

Ve společnosti Ferrer zajišťujeme, aby byla lékařská veřejnost řádně informována o použití a podávání léků. 

 

V tomto smyslu je nezbytné, aby zdravotničtí pracovníci měli přístup k informacím o všech novinkách v diagnostice a léčbě v těch terapeutických oblastech, ve kterých působíme, abychom je následně mohli předat občanům a toto se promítlo do zlepšování zdraví osob.
Snaha firmy Ferrer být stále na blízku se odráží v různých kanálech péče a komunikace se zdravotnickými pracovníky, aby se vypořádali s dotazy týkajícími se lékařských informací, bezpečnosti nebo jakýchkoli kvalitativních nedostatků v medicíně. 

 

Navíc ze společnosti Ferrer poskytujeme zdravotníkům různé digitální služby, abychom rozšířili povědomí o naší činnosti a našich produktech tak, aby se toto promítlo do zlepšení jejich každodenní klinické praxe.