Dr. Valentín Fuster
Nota de prensa

La polipíndola redueix la mortalitat cardiovascular en un 33% en pacients tractats després d’un infart

  • Les troballes de l'estudi SECURE, coordinat pel Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC), s’han presentat avui en una sessió Hot Line al Congrés Europeu de Cardiologia (ESC 2022) i els seus resultats s’han publicat en el NEJM (1) 

  • La polipíndola inclou tres medicaments clau receptats a pacients que han patit un infart de miocardi: aspirina, un inhibidor de l’enzim convertidor d’angiotensina (ECA) i una estatina. 

 

Madrid, 26 d’agost de 2022. La polipíndola desenvolupada pel CNIC i Ferrer, que inclou tres medicaments (aspirina, un inhibidor de l’enzim convertidor d’angiotensina (ECA) i una estatina), és eficaç en la prevenció d’esdeveniments cardiovasculars després d’un atac de cor, i disminueix la mortalitat per causes cardiovasculars en un 33%. Així ho demostra l'estudi SECURE, coordinat pel Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC), que s’ha presentat avui en una sessió Hot Line al Congrés Europeu de Cardiologia (ESC 2022) que es celebra a Barcelona i els resultats del qual s’han publicat a The New England Journal of Medicina (NEJM). 

 

 “Els resultats del SECURE revelen, per primera vegada, que la polipíndola que conté aspirina, atorvastatina i ramipril aconsegueix reduccions clínicament rellevants dels esdeveniments cardiovasculars recurrents en pacients que han patit un infart de miocardi”, subratlla l’investigador principal de l’estudi SECURE, el Dr. Valentín Fuster, Director General del CNIC, Director del Mount Sinai Heart i Director Mèdic de l’Hospital Monte Sinaí. 

 

SECURE va incloure 2.499 pacients de 7 països europeus (Espanya, Itàlia, Alemanya, República Txeca, França, Polònia i Hongria) que havien patit un infart de miocardi, i als quals se’ls va assignar aleatòriament un tractament estàndard o la polipíndola del CNIC*. La mitjana d'edat dels participants va ser de 76 anys i el 31% eres dones. Un 77,9% tenia hipertensió, 57,4% diabetis i el 51,3% antecedents de tabaquisme. 

 

El criteri principal de valoració de l'estudi va incloure esdeveniments cardiovascular majors: mort per causes cardiovasculars, infart de miocardi no mortal, ictus o revascularització urgent. Les dades de l’estudi SECURE amb un seguiment mitjà dels pacients de tres anys, son concloents quant a aquest criteri de valoració. L'estudi va trobar una disminució del risc acumulat de presentat aquests quatre esdeveniments, del 24% en pacients que van rebre la polipíndola davant els que van continuar prenent el tractament separat habitual.  

 

Els efectes de la polipíndola són especialment rellevants sobre un dels criteris més determinants, la incidència de mort cardiovascular, que es va reduir en un 33%, amb 71 pacients en el grup de tractament habitual i 48 en el grup de la polipíndola. 

 

A més, els pacients del grup de la polipíndola presentaven nivells més alts d'adherència al tractament en comparació amb els del grup de tractament habitual, fet que va confirmar els resultats obtinguts en l'estudi FOCUS també finançat per la UE.  

 

“L’adherència al tractament després d’un infart agut de miocardi és essencial per a una prevenció secundaria eficaç. La polipíndola, com que és una estratègia molt senzilla que aplega tres dels tractaments basals en aquest tipus de pacients, ha demostrat el seu valor ja que l'augment de l’adherència al tractament implica que els pacients estan més ben tractats i, gràcies a això, tenen un risc menor de patir esdeveniments cardiovasculars”, afegeix el Dr. José María Castellano, director científic de la Fundació d’Investigació HM Hospitals i primer autor de la publicació. 

 

Segons Oscar Pérez, Chief Marketing, Market Access and Business Development Officer de Ferrer, “la reducció de la mortalitat cardiovascular en un 33% demostra l'eficàcia del tractament amb Trinomia en comparació amb el tractament habitual. Aquests resultats ratifiquen el nostre propòsit de generar un impacte positiu en la societat i suposen un pas important en la nostra missió d’aportar valor significatiu i diferencial a les persones que pateixen malalties greus”.  

 

El Dr. Fuster conclou: “els resultats de l’estudi SECURE suggereixen que la polipíndola es podria convertir en una part integral de les estratègies per prevenir esdeveniments cardiovasculars en pacients que han patit un infart. En simplificar el tractament i millorar l'adherència, aquest enfoc té el potencial de reduir el risc de malaltia recurrent i mort cardiovascular a escala mundial”. 

 

SECURE ha estat finançat pel programa d’investigació i innovació Horizonte 2020 de la Unió Europea (identificar d’assaig NCT02596126) 

Referències 
  1. Polypill Strategy in Secondary Cardiovascular Prevention Castellano JM, Fuster V et al. New England Journal of Medicine (NEJM). 2022 Aug. 

  1. Castellano JM, Sanz G, Peñalvo JL, Bansilal S, Fernández-Ortiz A, Alvarez L et al.  A polypill strategy to improve adherence: results from the FOCUS project. J Am Coll Cardiol. 2014 Nov 18-25;64(20):2071-82 

* Trinomia, Sincronium@, Iltria@. Conté Àcid acetilsalicílic 100mg, Atorvastatina 20/40mg i Ramipril 2,5/5/10mg. 

 

Sobre CNIC 

El Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC), dirigit pel Dr. Valentín Fuster, té com a missió potenciar la investigació cardiovascular i la seva translació al pacient. Per la seva activitat ha estat reconegut com a un dels “Centres d'Excel·lència Severo Ochoa”. El centre es finança mitjançant una fórmula pionera de col·laboració públicoprivada entre el Govern, a través de l’Institut de Salud Carlos III, i la Fundació Pro CNIC que aplega 12 de les empreses espanyoles més importants. 

 

Sobre FERRER 

A Ferrer generem un impacte positiu a la societat i complim amb els estàndards més alts d'acompliment social i ambiental, transparència i responsabilitat empresarial, en tots els territoris on tenim presència directa. És per aquesta raó que des de 2022, som una empresa B Corp i estem certificats com a Great Place to Work. 

Per poder portar a terme el nostre propòsit, oferim solucions terapèutiques transformadores, amb un enfocament creixent en les malalties pulmonars vasculars i intersticials, i en els trastorns neurològics. 

Som Ferrer. Ferrer for Good 

 

Per a més informació o sol·licitar entrevistes: 

Fátima Lois: Responsable de Comunicació del CNIC. flois@cnic.es / 639282477 

Rafael Ibarra: Comunicació CNIC. ribarra@cnic.es/ 914531200. Ext 4232 

Alba Soler: Head of Communication de Ferrer. asolerc@ferrer.com / 699 904 180 

Última modificación
09/09/2022