Ferrer Sustainability Report 2022
Nieuws

Ferrer besteedt gemiddeld ruim 40% van zijn winst aan sociale en milieuprojecten, voor het derde opeenvolgende jaar

Barcelona, 27 juli 2023 - Het farmaceutische bedrijf Ferrer, B Corp-gecertificeerd in 2022, bevestigt nogmaals dat er een andere manier van zakendoen is, met een ethische bedrijfsvoering die bijdraagt aan een betere samenleving. In de voorbije drie jaar heeft Ferrer gemiddeld meer dan 40% van zijn nettowinst besteed aan verschillende sociale en milieuprojecten die ijveren voor een rechtvaardiger samenleving. Zoals vermeld in het duurzaamheidsverslag werd in 2022 ongeveer 47% van de winst opnieuw geïnvesteerd, zodat er ook dat jaar is gewerkt aan het doel om een positieve impact te hebben op de maatschappij. 

 

“Als bedrijf hebben we de plicht en verantwoordelijkheid om winstgevendheid en sociaal voordeel op gelijke hoogte te zetten. We beschouwen het farmabedrijf niet als een doel op zich, maar als een middel om tastbare sociale veranderingen teweeg te brengen. We zijn er ons van bewust dat de weg nog lang is, maar we willen andere bedrijven aansporen om hetzelfde pad te volgen”, verklaart Mario Rovirosa, CEO van Ferrer. 

 

Om andere bedrijven te inspireren en de positieve impact te vergroten voorbij de eigen grenzen van Ferrer, zijn diverse initiatieven gelanceerd die commerciële partners, leveranciers en andere bedrijven erbij moet betrekken. Het programma Suppliers for good is daar een goed voorbeeld van. Met dat project wil Ferrer zijn leveranciers begeleiden en helpen bij het verbeteren van hun ESG-praktijken (milieu, sociaal en bestuur, Engelse afkorting). Daarvoor werd een proces opgestart voor ESG-evaluatie van de leveranciers. In 2022 waren al 320 leveranciers geëvalueerd via EcoVadis, met ongeveer 50% die werden aangeduid als significant. Als resultaat van deze inspanning werd in 2022 de erkenning behaald als leiders in CDP (Carbon Disclosure Project) Supplier Engagement. Bovendien is Ferrer geheel in lijn met zijn strategie gecertificeerd als EcoVadis Gold.

 

Een vergelijkbaar project was bestemd om de commerciële partners te betrekken en kreeg de naam Partners for good. Het project evalueert en bevordert de prestaties op het vlak van milieu, sociale aspecten en bestuur bij de geselecteerde partners, en legt bijbehorende maatregelen vast om een positieve impact te genereren in de samenleving.
Om anderen te inspireren, werd Ferrer in 2022 samen met Ajuntament de Barcelona, EADA Business School en B Lab Spain strategisch partner van de alliantie Barcelona +B. Dit publiek-private samenwerkingsproject moet deel uitmaken van een globale beweging om honderdduizenden burgers en organisaties te mobiliseren en zo een meer welvarende, duurzame en inclusieve stad mogelijk te maken.

 

Inzetten op personen, de planeet en een rechtvaardige samenleving

 

De gegevens in het verslag van 2022 van Ferrer weerspiegelen ook de betrokkenheid van het bedrijf, via Great People, voor een cultuur waarin de mens centraal staat en die inzet op vrouwelijk leiderschap. Zo wordt 51% van alle leidinggevende functies bekleed door vrouwen. Zo bestaat het topmanagement uit 6 vrouwen en 5 mannen. 

 

“Personen zijn de motor van Ferrer, we willen dat ze zich begrepen, gewaardeerd, gemotiveerd en gehoord voelen. En we spanning zich in zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Bewijs daarvan is dat we in 2022 bijna 127.000 hebben besteed aan het opleiden van onze mensen, goed voor 68 uur per persoon. We willen dat iedereen bij Ferrer het gevoel heeft op de best mogelijke plek te werken en zich elke dag opnieuw kan vereenzelvigen met ons doel”, aldus Bea Vila, Chief People & Sustainability Officer van Ferrer. Van het totaal aantal uren komt slechts 5% overeen met verplichte opleiding, 68,5% zijn vaardigheidstrainingen en upskillings en 26,5% technische opleidingen. 

 

Het bedrijf is dan ook in Spanje, Mexico en Portugal opnieuw gecertificeerd als uitstekende werkplek (Great Place to Work®) en heeft er twee nieuwe landen aan toegevoegd: Chili en Costa Rica. Met een recordaantal deelnemers van 96% van het personeel beschouwt 75% dat Ferrer een uitstekende werkplek is, 88% is trots op de bijdrage die het bedrijf levert aan de samenleving. 

 

Ferrer blijft daarnaast inzetten op een cultuur die is gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheidszin. Dat uit zich in het inzetten op flexibel werken, met een eigen model dat geen beperkingen oplegt voor het aandeel van kantoor- of thuiswerk bij professionals bij wie dat praktisch haalbaar is. Onder de naam Great Work! heeft het farmaceutisch bedrijf gekozen voor een systeem van Activity Based Working, om verschillende manieren van werken mogelijk te maken naargelang de specifieke activiteit van elke persoon. 

 

De mensen van Ferrer waren ook een drijvende kracht achter Social Justice, een programma waarmee het bedrijf werkt aan een rechtvaardigere en eerlijkere samenleving. Het bedrijf heeft daar via zijn vrijwilligersprogramma 925 personen voor gemobiliseerd, die meer dan 6.437 uur hebben besteed aan sociale en milieuprojecten.

 

Een groot deel van de herinvestering van de nettowinst van Ferrer gaat naar projecten als Ferrer for Food, uitgevoerd door de Fundació Ferrer Sustainability. Het gaat om een sociale keuken die dagelijks meer dan 4.000 volwaardige maaltijden uitdeelt aan personen in een kwetsbare situatie, via 51 maatschappelijke organisaties in Barcelona en de Maresme. 

 

In 2022 vierde bovendien de Fundació de Música Ferrer-Salat haar 40e verjaardag, evenveel jaren die in het teken stonden van het bevorderen van muzikaal talent en sociale transformatie via de muziek.  Vier decennia van activiteit, met een belangrijke bijdrage aan de sociale integratie via formeel muziekonderwijs.

 

Een ander project met een belangrijke sociale impact is dat van de Fundació Èxit, een initiatief dat het aantal sociaal kwetsbare jongeren dat vroegtijdig de schoolbanken verlaat wil verminderen. Tijdens 2022 hebben we dankzij de gezamenlijke activiteiten met de Fundació Èxit het leven van 218 jongeren kunnen verbeteren, 38 binnen het Leader Coach-programma. Via coaching en mentoring daalde het aantal vroegtijdige schoolverlaters en kregen ze meer kansen op werk.

 

Door de acties in het kader van zijn programma Liveable Planet, voor het behoud van de planeet, heeft Ferrer in 2022 een vermindering van zijn wereldwijde koolstofvoetafdruk met 10,3% bereikt. Met 9,3% minder directe uitstoot nadert het bedrijf zijn doel om de voetafdruk in 2030 met 25% te hebben verlaagd. In deze lijn werkt het bedrijf met 100% elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, waardoor de uitstoot van 7.500 ton CO2 per jaar wordt vermeden. Aan de andere kant heeft het bedrijf ook een herstel van 84,6% van zijn afval op globaal niveau bereikt, dankzij acties zoals behandeling, recycling, terugwinning en compostering.

 

Als samenleving staan we voor een klimaatcrisis. Ferrer heeft daarom een Plan voor klimaattransitie ingevoerd, dat de bedrijfsstrategie afstemt op de doelstellingen van decarbonisatie vastgelegd via de Science Based Targets (SBTi) voor het jaar 2030. “Aan de hand van dit project kunnen we onder meer de ROI objectief bepalen en vergelijken, rekening houdend met de energie-efficiëntie, CO2-uitstoot en andere ecologische variabelen die belangrijk zijn om knopen door te hakken. Zo kunnen we de stap zetten naar bedrijfsmodellen die minder CO2 uitstoten”, verduidelijkt David Ferrer, Chief Financial Officer van Ferrer. Een van de meest vernieuwende initiatieven in die zin is de invoer van de interne koolstofprijs. Dit hulpmiddel speelt een belangrijke rol in de besluitvorming, omdat het rekening houdt met de gevolgen, risico's en kansen in verband met klimaatverandering door het vastleggen van deze prijs per ton uitgestoten CO2.

Laatste aanpassing
27/07/2023