Los nuevos espacios en las oficinas de Ferrer
Nieuws

Ferrer behaalt de LEED Platinum- en LEED Gold-certificeringen voor twee van zijn dochterondernemingen

De kantoren van Ferrer's centrale hoofdkantoor, gevestigd in Barcelona, hebben het Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Platinum certificaat behaald, de hoogste categorie van een internationaal prestigieus keurmerk dat wordt toegekend door de United States Green Building Council (USGBC). Bovendien zijn onze vestigingen in Fremont, Californië, bekroond met de LEED Gold-certificering. De erkenning voor het farmaceutische laboratorium komt na de implementatie van praktische en meetbare oplossingen op gebieden zoals duurzame bouw van fysieke ruimtes, waterbesparing, energie-efficiëntie, materiaalkeuze en kwaliteit van interne omgevingen.

 

Gebouwen die gebouwd zijn volgens de normen van USGBC stellen bedrijven in staat om milieuvriendelijker te werken en bieden hun gebruikers een gezonde en comfortabele ruimte om in te werken. “De renovatie van Ferrer's historische kantoren is een weerspiegeling van onze bedrijfsstrategie, waarvan het welzijn van mensen en de zorg voor de planeet één van de fundamentele pijlers is. De werkzaamheden, die in 2019 van start gingen, werden juist uitgevoerd met het doel om samenwerking en werkflexibiliteit te faciliteren onder de mensen die verbonden zijn aan het bedrijf, een fundamentele vereiste om te voldoen aan de doelstelling om een cultuur te creëren die gebaseerd is op vertrouwen en verantwoordelijkheid” verklaart Marta Anglada, Head of Sustainability bij Ferrer.“Het behalen van beide LEED-certificeringen valideert de optimale prestaties van onze ruimtes in termen van voordelen voor het milieu en de gezondheid van werknemers”.

 

Onder de belangrijkste aspecten die het hoofdkantoor van het farmaceutisch laboratorium in staat hebben gesteld om de LEED Platinum certificering te behalen, springt de efficiëntie in het gebruik van water eruit door middel van mechanismen die een besparing van 60,8% in het verbruik van waterbronnen garanderen ten opzichte van de gebruikelijke werking van deze faciliteiten, evenals een vermindering van 23,6% in het elektriciteitsverbruik en 51,3% in de afvalproductie. Aan de andere kant is 100% van de energie die wordt gebruikt door de nieuwe Ferrer-kantoren afkomstig uit hernieuwbare bronnen, wat bijdraagt aan de doelstelling om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te elimineren en bevordering van decarbonisatie van energie in het hele bedrijf.

 

In het geval van de vestiging in Fremont omvatten de elementen die het bedrijf in staat hebben gesteld de LEED Gold-certificering te behalen onder meer een vermindering van het waterverbruik met ruim 40% door de installatie van efficiënte kranen en toiletten, een energiebesparing van 11% door de installatie van efficiënte HVAC-systemen en LED-verlichting, 73,6% gerecyclede bouwmaterialen en verbeterde binnenluchtkwaliteit door het gebruik van CO2-sensoren in dicht bezette ruimtes.

 

Ferrer heeft 83 punten behaald in het certificeringsproces voor zijn kantoren in Barcelona, waarmee het bedrijf de drempel overschrijdt die is gedefinieerd door de USGBC waarbij automatisch het LEED Platinum-keurmerk wordt toegekend, het meest prestigieuze op internationaal niveau voor duurzame constructies. De vestiging in Californië scoorde 62 punten en behaalde daarmee de LEED Gold-certificering. “De behaalde resultaten en het behalen van deze certificering versterken Ferrer's toewijding aan haar strategie om haar bedrijfsactiviteiten op een duurzame manier te beheren, bij te dragen aan het welzijn van mensen en de planeet waarin we leven te beschermen” merkt Anglada op. “Onze routekaart voorziet in LEED-certificering voor al onze operationele vestigingen met een vloeroppervlak van meer dan 1.000 m”.

 

LEED-certificering is een instrument dat de mogelijkheid biedt om langetermijnvoordelen te behalen in de levenscyclus van gebouwen voor betere energieprestaties, met als gevolg het welzijn van de gebruikers van het gebouw en de planeet. "Innovatieve bouwprojecten zoals dat van Ferrer vertegenwoordigen een fundamenteel streven om de manier waarop gebouwen worden ontworpen en gebouwd, en dus ook hoe ze worden gebruikt, te veranderen.", aldus Peter Templeton, voorzitter en CEO van de USGBC. “Gebouwen die een LEED-certificaat behalen, verminderen de koolstofuitstoot in de atmosfeer, de bedrijfskosten en het gebruik van hulpbronnen, en geven tegelijkertijd prioriteit aan de gezondheid van mensen en duurzaamheidspraktijken. Dankzij Ferrer hebben we het aantal duurzame gebouwen verhoogd en naderen we het doel om dat van conventionele gebouwen te overtreffen, wat ons ook ecologisch en sociaal verantwoordelijk maakt voor het verbeteren van de levenskwaliteit van toekomstige generaties”.

Laatste aanpassing
05/01/2024