Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Ferrer, altijd ten dienste van de medische gemeenschap

normal

Bij Ferrer zorgen we ervoor dat de medische gemeenschap correct wordt geïnformeerd over het gebruik en de toediening van geneesmiddelen. 

 

In die zin is het van essentieel belang dat de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg een grondige kennis hebben van alle nieuwe ontwikkelingen in de diagnose en de behandeling van de therapeutische gebieden waarin we actief zijn, om deze vervolgens te kunnen overdragen aan de bevolking. Kortom, die uiteindelijk de gezondheid van de mensen ten goede zullen komen.

Ferrer's roeping tot nabijheid komt tot uiting in verschillende kanalen voor serviceverlening aan en communicatie met beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg om vragen over medische informatie, veiligheid of een defect in de kwaliteit van het geneesmiddel te behandelen. 

 

Bovendien biedt Ferrer verschillende digitale diensten aan beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg om hun kennis van onze activiteit en onze producten te verdiepen, zodat ze hun dagelijkse klinische praktijk kunnen verbeteren.