ETHISCH KANAAL

U hoeft de velden voor naam, telefoon of e-mail niet in te vullen. U kunt de melding desgewenst anoniem doen.
Gegevens van de perso(o)n(en) over wie de melding /aangifte wordt gedaan
Bevestig of de melding/aangifte die is gedaan personen betreft die de volgende functies bekleden:
Heeft u via andere kanalen melding gemaakt van deze feiten?
Maximum 7 files.
200 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

  • Verwerkingsverantwoordelijke: GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A (hierna te noemen Ferrer)
  • Doel van de verwerking: Het onderzoeken en oplossen van de meldingen en aangiften die via dit kanaal zijn ontvangen, alsmede andere informatie die tijdens het daaruit voortvloeiende analyseproces kan worden ingewonnen.
  • Legitimatie: Voldoen aan de missie die wordt uitgevoerd in het algemeen belang en in het legitieme belang van Ferrer.
  • Rechten: U kunt uw persoonsgegevens inzien, rectificeren en wissen, evenals andere rechten uitoefenen, zoals uiteengezet in de aanvullende informatie.
  • Aanvullende informatie: U kunt meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vinden in ons Privacybeleid - Ethisch kanaal.