Great people

We bevorderen een mensgerichte cultuur op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid, waarin talent gedijt.

purple

Bij Ferrer hebben we onze eigen manier van in de wereld te staan. We zijn empathisch, bescheiden, onrustig en optimistisch. Non-conformisten in onze posities. Transparant, open en participatief. We zijn activisten van ons doel: we zetten ons bedrijf in om te strijden voor sociale rechtvaardigheid
.

Daarom promoten we een cultuur die zich inzet voor talent en de ontwikkeling ervan. We werken om wendbaar, flexibel en transversaal te zijn. We bevorderen het integrale welzijn van onze mensen en een respectvolle, ethische en inclusieve werkomgeving, waar onze professionals op een eerlijke en gelijkwaardige manier kunnen groeien en zich persoonlijk en professioneel kunnen ontwikkelen. Ons doel is dat alle mensen die bij Ferrer werken, er elke dag voor kiezen om met ons samen te werken en zich te blijven engageren voor ons project.

GPTW

De best mogelijke werkplek, dankzij onze mensen

Wat een werkplek tot een geweldige ​ werkplek maakt, zijn de mensen. Daarom zetten we ze bij Ferrer centraal en proberen we hun ervaring voortdurend te verbeteren.

In 2022 zijn we gecertificeerd als Great Place to Work in vijf van onze belangrijkste vestigingen: Chili, Costa Rica (CAC), Mexico, Portugal en Spanje. Deze accreditatie geeft aan dat we een bedrijf zijn met een cultuur van hoog vertrouwen, in staat om de beste professionals aan te trekken en te behouden, en met een hoge mate van trots dat we erbij horen, gegenereerd door onze bijdrage aan de samenleving.

purple
left
Afbeelding
1
Afbeelding
2
Afbeelding
3
Great  people

Zelfleiderschap en teammanagement

De mensen die teams leiden bij Ferrer zijn degenen die onze manier van in de wereld staan stimuleren. Ze hebben een globale visie, weten hoe ze moeten luisteren en begeleiden, bevorderen continu leren en maken samen met hun teams ons doel waar.

In die zin zorgen we voor persoonlijke empowerment, zetten we in op een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid waarin elke persoon in staat is om de beste beslissingen te nemen en verbintenissen en verantwoordelijkheden op zich te nemen, binnen ons culturele kader, op een transparante manier en door onderlinge communicatie.

purple
left
Desarrollo del Talento & Empleabilidad

Talentontwikkeling & inzetbaarheid

Het verbeteren van de inzetbaarheid van ons team is een van de prioriteiten van de personenstrategie van Ferrer. Om dit te doen, genereren we de juiste context zodat elke persoon zich persoonlijk en professioneel kan ontwikkelen, op een vlotte en continue manier, vanuit vertrouwen, empowerment en autonomie.

normal
right
Nuevas formas de trabajar

Nieuwe manieren van werken

Bij Ferrer zetten we al heel lang in op nieuwe manieren van werken. We geven mensen het volste vertrouwen en bevorderen individuele verantwoordelijkheid, door flexibele werkopties en verschillende tools tot hun beschikking te stellen, zodat iedereen zijn werkformule kan vinden en zich kan organiseren volgens zijn prioriteiten en doelstellingen.
Gezien de beweeglijkheid van de huidige context en de noodzaak van een meervoudige benadering van de uitdagingen die ons als bedrijf worden gesteld, stimuleren we bovendien het gebruik van vlotte methodologieën en transversale werkteams.

purple
left
Bienestar

Welzijn

Bij Ferrer begrijpen we dat welzijn als geheel het resultaat is van de combinatie van passie voor wat we elke dag doen, de kwaliteit van onze relaties, de zekerheid van onze financiën, onze gezondheid en veiligheid, en de trots die we voelen voor onze positieve impact op de samenleving. Kortom, deze visie op welzijn is een vastberaden verbintenis om onze cultuur van gezondheid en veiligheid te bevorderen en te versterken.

normal
right
Diversidad e inclusión

Diversiteit en inclusie

Ferrer bestaat uit mensen die afkomstig zijn uit verschillende sociale en culturele realiteiten, een feit dat ons als organisatie verrijkt. Onze strategie houdt rekening met deze diversiteit en is gebaseerd op respect en inclusie, evenals respect voor gelijke kansen en non-discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, etniciteit of enige andere omstandigheid.

purple
left
Laatste aanpassing
22/02/2024