Het team van Ferrer

Professionele ontwikkeling en humane behandeling

Desarrollo profesional y trato humano

Bij Ferrer geven we om alle mensen die deel uitmaken van de organisatie. 

purple

We helpen de professionals die bij ons werken om hun profiel vrijelijk, op een eerlijke en gelijkheid voorstaande manier en altijd door middel van een vriendelijke en humane behandeling te ontwikkelen.

Ferrer wil een efficiëntere, doelgerichtere en transparantere organisatie zijn met duidelijkere prioriteiten en doelstellingen. Daarom zijn onze mensen het belangrijkste concurrentievoordeel. Het voorstel van Ferrer is om ons team van medewerkers en de professionals die met ons samenwerken empowerment te geven zodat ze het beste van zichzelf geven en bijdragen aan het doel van de organisatie.

Daarom is het van essentieel belang om een werkomgeving te garanderen waarin mensen hun vaardigheden kunnen ontwikkelen, hun kennis kunnen bijdragen en positieve effecten kunnen genereren, zowel voor Ferrer als voor de samenleving. 

Om dit te bereiken garandeert de afdeling People de volgende aspecten:

  • Vlotte processen en structuren.

  • De bevordering van een leiderschapsmodel dat is afgestemd op de waarden van Ferrer om een grotere impact op de bedrijfsresultaten te bereiken.

  • Werken vanuit een relatie gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid, als twee essentiële tegenhangers om de doelstellingen te bereiken.

  • Dagelijks het talent ontwikkelen om tot verantwoorde, zelfstandige profielen met ervaring en een gedegen kennis van de business te komen.

  • Een uniform criterium definiëren en toepassen om ervoor te zorgen dat Ferrer's team op de hoogte is, de genomen beslissingen begrijpt en gelooft in de evolutie van het bedrijf.

Imagen
team_halfa
Imagen
team_halfb
Imagen
team_twothirds
Imagen
imagen4

Ferrer's bijdrage aan de samenleving komt ook tot uiting in haar betrokkenheid bij de nieuwe generaties. Bij Ferrer stimuleren we de toetreding van jongeren en studenten tot de arbeidsmarkt dankzij de samenwerking met universiteiten door middel van stageovereenkomsten. Op deze manier dragen we bij aan de opleiding door leertijd en ervaring te verstrekken aan nieuwe professionals in een zeer veeleisende sector, de farmaceutische sector.

In die zin hebben we het nieuwe 70:20:10 Opleidingsplan voor het jaar 2019 opgesteld. Dit plan is gebaseerd op de combinatie van drie soorten acties, afgestemd op de strategie en doelstellingen van de organisatie: ervaring, blootstelling en educatie.

experiencia

Bovendien bevorderen we bij Ferrer de arbeidsinzet van de lokale bevolking en van mensen met een handicap die het risico op sociale uitsluiting lopen. Wanneer de activiteit het toelaat, werken we samen met bedrijven die een beleid van integratie van personeel met een handicap hebben en met personeel werken afkomstig van een eigen of externe sociale werkplaats. Momenteel werkt Ferrer samen met drie sociale werkplaatsen (Laboratorio DAU, Fundación ASPRONIS en BIBLOX) en met twee andere bedrijven die geassocieerd zijn met sociale werkplaatsen (ISS, geassocieerd met GELIM, en EULEN, geassocieerd met MISMA EFICACIA)