Ferrer B Corp
Nieuws

Ferrer wordt een B Corp voor zijn positieve impact op de samenleving

Barcelona, 26 januari 2022 - Ferrer, is een B Corp-bedrijf geworden dankzij zijn positieve invloed op de maatschappij en op de planeet. Het bedrijf heeft de wereldwijde B Corp-normen overtroffen op het gebied van sociale en milieuprestaties, transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen in alle gebieden waar het bedrijf rechtstreeks aanwezig is. Met de voltooiing van het certificeringsproces is Ferrer het eerste Spaanse farmaceutische bedrijf dat deel gaat uitmaken van de internationale B Corp-gemeenschap, de groep van bedrijven die streven naar een meer inclusieve en duurzame economie. 

Mario Rovirosa, CEO van Ferrer, uitte zijn tevredenheid over zijn toetreding tot B Corp en legde uit dat "een B Corp-bedrijf zijn het hoogtepunt is van een proces dat vele jaren geleden begon, toen de president en eigenaar van Ferrer, Sergi Ferrer-Salat, de basis legde voor hoe hij wilde dat het bedrijf zou zijn. De afgelopen vier jaar hebben we die visie aangescherpt met de definitieve omvorming tot een organisatie met positieve impact. Onze hele strategie is gericht op mensen en de ontwikkeling van hun talent, de bescherming van de planeet en de strijd voor een rechtvaardigere en billijkere samenleving. Deze erkenning is nog maar het begin en wij zullen ons blijven inzetten om een positieve invloed op de samenleving uit te oefenen."        
 
Pablo Sanchez, uitvoerend directeur van B Lab Spain, de non-profitorganisatie die belast is met de evaluatie van kandidaat-B Corp-bedrijven, benadrukte ook dat "wij verheugd zijn Ferrer bij de B Corp-gemeenschap te mogen verwelkomen. Deze gemeenschap werkt aan het verminderen van ongelijkheid, het respecteren en regenereren van het milieu, het versterken van gemeenschappen, en het scheppen van hoogwaardige banen met waardigheid en doelgerichtheid. Ferrer is een nieuw lid van de B Corp-gemeenschap, en toont met een voorbeeld hoe deze resultaten bereikt kunnen worden."

Ferrer is lid geworden van de B Corp-beweging nadat het 100,6 punten had gescoord in het certificeringsproces en behoort tot slechts 25% van de 4.500 wereldwijde B Corp-bedrijven die meer dan 100 punten hebben behaald. 

Meer dan 50 wereldwijde projecten voor het hele bedrijf  

Om B Corp certificering toe te kennen, voert de non-profit organisatie B Lab Spain, een rigoureus certificeringsproces uit waarbij de bedrijven bewijs moeten leveren van hun goede praktijken. 
In het geval van Ferrer zijn verschillende entiteiten waaruit de onderneming bestaat, geëvalueerd in de 15 landen waar wij aanwezig zijn (Spanje, Portugal, Duitsland, Oostenrijk, Griekenland, Kazachstan, VS, Mexico, Chili, Peru, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Uruguay en Argentinië). Het proces heeft 2 jaar geduurd en heeft bijgedragen tot een volledige transformatie van het bedrijf, door de uitvoering van meer dan 50 wereldwijde projecten in het hele bedrijf.

Dit engagement beantwoordt aan de bedrijfsstrategie die Ferrer onlangs heeft aangenomen en die op drie pijlers berust: Geweldige Mensen, waarmee Ferrer een cultuur bevordert waarin mensen centraal staan, gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid, en waarin talent gedijt; Leefbare Planeet, waarmee de onderneming de bescherming van het milieu bevordert in het belang van iedereen; en Sociale Rechtvaardigheid, waarmee Ferrer mensen in kwetsbare situaties steunt om bij te dragen aan een rechtvaardigere en billijkere samenleving en gelijke kansen te waarborgen.

Onder de uitgevoerde projecten heeft B Corp veel waarde gehecht aan de uitvoering van een wereldwijde strategie voor de ontwikkeling van innoverende therapeutische oplossingen die het leven van patiënten die aan ernstige en slopende ziekten lijden, kunnen veranderen.  Ook werd het vermogen van de onderneming erkend om te werken met de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid, doorzichtigheid, ethiek en eerlijkheid, bijvoorbeeld door de wijziging van haar sociale statuten om ervoor te zorgen dat bij de besluitvorming rekening wordt gehouden met de sociale gevolgen en de gevolgen voor het milieu, en door de ontwikkeling van een interne ethische code en een ethische code van derden.

Op het gebied van de mensen zijn onder meer de ontwikkeling van talent, zelfleiderschap, teammanagementprogramma's en voortdurende feedback projecten die de aandacht hebben gekregen. Op sociaal en milieugebied omvatten de belangrijkste initiatieven voorts de organisatie van de eerste vrijwilligersdagen van de onderneming, de donatie van meer dan 50% van de nettowinst van de afgelopen twee jaar aan diverse sociale projecten via haar stichtingen, de lancering van een duurzaam aankoopbeleid, de vaststelling van de klimaatstrategie voor 2030 om de uitstoot met 46% te verminderen en het ontwerp van een duurzaam verpakkingsmodel om de milieu-impact van haar producten te verminderen.

Nieuwe normen voor de farmaceutische industrie

Ferrer is niet alleen een B Corp geworden, maar heeft ook deelgenomen aan het onderzoek naar en de vaststelling van de normen voor de farmaceutische industrie. De ontwikkeling door B Lab van standpuntverklaringen over controversiële kwesties en certificeringseisen vergen veel onderzoek en betrokkenheid van de belanghebbenden, en Ferrer heeft als belanghebbende deelgenomen aan het onderzoek van de farmaceutische industrie. Deze kaders worden beoordeeld en goedgekeurd door de Standards Advisory Council van B Lab, een onafhankelijke raad van belanghebbenden die bestaat uit deskundigen op het gebied van duurzaam ondernemen uit de hele wereld.

Definieer opnieuw succes in zaken

Met dit proces sluit Ferrer zich aan bij een gemeenschap van meer dan 4.500 bedrijven over de hele wereld die de betekenis van succes in het bedrijfsleven opnieuw helpen definiëren: succes dat niet alleen wordt afgemeten aan economische voordelen, maar ook aan het welzijn van mensen, gemeenschappen en de planeet, en dat er zo voor zorgt dat alle bedrijven concurreren om niet alleen de beste ter wereld te zijn, maar vooral ook de beste voor de wereld.

Gedurende het hele certificeringsproces is Ferrer geadviseerd door Roots for Sustainability (R4S), een bureau voor sociale impact dat strategische en transformatieve projecten voor bedrijven, non-profitorganisaties en overheden ontwerpt, uitvoert en evalueert op het gebied van duurzaamheid, sociale impact en inclusieve bedrijfsactiviteiten.

Laatste aanpassing
07/02/2022