Ferrer’s new headquarters in Barcelona
Nieuws

We openen een nieuw hoofdkantoor in Barcelona

Zou het mogelijk zijn om ruimtes te ontwerpen die de mens en duurzaamheid echt centraal stellen? De afgelopen maanden hebben we ons bij Ferrer voorgesteld hoe ons nieuwe hoofdkantoor eruit zou zien.

Vandaag openen we. We hebben ruimtes gecreëerd die inspelen op specifieke behoeften. Ruimtes die flexibiliteit, samenwerking, transversaliteit, innovatie en creativiteit bevorderen. Bij Ferrer zetten we ons in voor nieuwe manieren van werken en promoten we een model waarmee mensen meer flexibiliteit hebben om te kiezen waar ze willen werken. Omdat we hebben gemerkt dat aanwezigheid niet essentieel is.

Onze nieuwe kantoren zijn ontworpen met comfort en welzijn in het achterhoofd, volgens de WELL-certificeringscriteria waardoor een biofiele omgeving wordt bevorderd. Er is onder meer zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijk licht, een optimale geluidsisolatie is gegarandeerd en er is gekozen voor ruimtes die het fysieke, mentale en emotionele welzijn bevorderen, zoals de Wellness-kamer of de Quiet room.

Daarnaast hebben we ruimtes die voldoen aan ecologische duurzaamheidscriteria, volgens LEED-certificering, in alle fasen van het project. Ons klimaatsysteem is een belangrijk aspect van de verbouwing. Omdat het niet alleen de temperatuurregeling en -selectie verbetert, maar ook twee luchtbehandelingsunits (AHU's) bevat met filtratie- en bevochtigingssystemen om de kantooromgeving te vernieuwen met 100% buitenlucht, zodat het een maximaal CO2 -niveau niet overschrijdt en de relatieve vochtigheid binnen wordt gecontroleerd. Het bevat ook ultraviolette (UV) lichtsystemen om de sterilisatie van de lucht die binnen circuleert te verzekeren.

We zetten in op duurzame mobiliteit, met een stalling voor fietsen en scooters in alle fabrieken. De meeste kantoormaterialen zijn vervaardigd met hun samenstelling en levenscyclus in het achterhoofd. Zo garanderen we dat ze geen schadelijke stoffen bevatten die de gezondheid of het milieu schaden en bevorderen we tegelijkertijd de circulaire economie.

Met deze nieuwe manieren van werken hebben we de ruimtes voor interactie en samenwerking met collega's verbeterd. We hebben innovatieruimtes, waar je kunt co-creëren in een ruimte met etages en een interactief scherm; een agora, het sociale hart van de kantoren, een plek om teams te ontmoeten en bedrijfsevenementen te houden; en een kantine waar we kunnen ontbijten en lunchen met onze collega's of, waarom niet, informeel vergaderen.

Volgens een hybride en flexibel werkmodel hebben we vergaderruimtes van verschillende groottes en capaciteiten, allemaal technologisch voorbereid om vergaderingen te houden met aanwezige en externe deelnemers. Maar daarnaast heeft ons nieuwe hoofdkantoor een veelvoud aan ruimtes voor verschillende werkmomenten.

Echte "for good"-ruimtes, die ons in staat zullen stellen een positieve impact op de samenleving te blijven genereren.

Laatste aanpassing
25/06/2021