Pijnbestrijding

Een onaangename zintuiglijke en emotionele ervaring in verband met werkelijke of potentiële weefselschade

blue
Imagen
Gestión del dolor

De Internationale vereniging voor de Studie van Pijn (IASP,  International Association for the Study of Pain) definieert pijn als “een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging”. Pijn is een individuele menselijke ervaring die volledig subjectief is en alleen echt kan worden gewaardeerd door de persoon die het ervaart.

Bij een patiënt met kanker is de prevalentie van pijn altijd hoog geweest, niet alleen in de gevorderde stadia van de ziekte, maar ook in eerdere stadia.

In feite is kankerpijn een van de meest gevreesde aspecten van kanker en het kan zelfs voorkomen bij patiënten die kanker hebben overwonnen als een ernstige en slopende bijwerking van de behandeling. Hoewel kankerpijn enige tijd geleden als één enkele klinische aandoening werd beschouwd, is het op grond van recente diagnostische criteria mogelijk geweest een onderscheid te maken tussen chronische en doorbraakpijn, die duidelijk verschillen naar afhankelijk van wanneer ze optreden, de intensiteit en de duur ervan, zodat elk van deze kenmerken moet worden aangepak.

Doorbraakpijn wordt omschreven als een voorbijgaande matige tot ernstige pijntoename die spontaan optreedt, of in relatie tot een voorspelbare of onvoorspelbare oorzaak, ondanks dat er sprake is van een stabiele en voldoende gecontroleerde chronische pijn. Het komt veel voor bij deze patiënten (40-80%) en is een belangrijke oorzaak van morbiditeit. Het succes van doorbraakpijnbestrijding hangt af van een combinatie van de juiste beoordeling, een passende behandeling en een doeltreffende herbeoordeling.

Literatuurverwijzingen:

1 International Association for the Study os Pain. IASP Taxonomy [website]. [Update 2015; inzage december 2015].
2 Porta-Sales J et al. Dolor irruptivo en cáncer. Med Clin (Barc)2010;135(6):280–285.
3 Pain Australia. What is Pain? [website]. [Update 2015; inzage december 2015].
4 Escobar Y. Optimal management of breakthrough cancer pain (BCP). Clin Transl Oncol 2013;15(7):526-34.
5 Davies et al. Breakthrough cancer pain: An observational study of 1000 European oncology patients. J Pain Symptom Manage 2013;46(5):619-28.