Wetenschap

Klinisch onderzoek

orange

De onderzoekers van Ferrer proberen ziekten en de symptomen waarmee ze gepaard gaan te behandelen. Klinische onderzoeken met gezonde vrijwilligers en patiënten spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Patiënten worden ingeschreven in klinische onderzoeken die in overeenstemming zijn met de principes van de Verklaring van Helsinki en zijn wijzigingen, evenals de wetten, voorschriften en bepalingen van die landen waarin mensen meedoen aan een onderzoek*.

Lees meer over onze onderzoeken en hoe u zich kunt inschrijven:

KLINISCH ONDERZOEK DETAILS STATUS LINK
ADORE Een multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek om de werkzaamheid en veiligheid van FNP122 (edaravone oraal) te onderzoeken bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose.
afsluitende fase
meer detail
AMDC 009-103 Een cross-over, open-label fase 1-onderzoek met 2 behandelgroepen om de relatieve biologische beschikbaarheid van FNP 150 (apomorfine Staccato®) te onderzoeken in vergelijking met subcutaan apomorfine bij mannelijke of vrouwelijke deelnemers in de leeftijd van 30 tot 80 jaar met de ziekte van Parkinson. bezig met werven  
PAH Care Beoordeling van klinisch voordeel, veiligheid en door patiënten gerapporteerde resultaten van het gebruik van het PAHcare™-platform voor routinematige zorg voor patiënten met pulmonale arteriële hypertensie. inschrijving voltooid  
AMDC 010-201 Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek om de veiligheid en werkzaamheid te evalueren van FNP 010 (granisetron Staccato®) voor de acute behandeling van matig tot ernstig syndroom van cyclisch braken. inschrijving voltooid meer detail

 

 

* Alle producten die op deze pagina worden beschreven, zijn in onderzoek en zijn niet goedgekeurd voor gebruik door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) of enige andere gezondheidsautoriteit. De veiligheid en werkzaamheid van deze onderzoeksproducten zijn niet vastgesteld.