Ethiek en naleving

Grondbeginselen waarop wij ons baseren

blue

Met het oog op duurzaam succes zijn we er bij Ferrer van overtuigd dat een cultuur van ethiek en naleving een sleutelelement is in de ontwikkeling van onze activiteit.

Daarom, en als lid van verschillende sectoriële verenigingen in verschillende landen, voldoet Ferrer volledig aan de eisen die zijn opgenomen in de respectieve gedragscodes en respecteert alle voor onze producten geldige voorschriften.

Daarnaast heeft Ferrer een ethische gedragscode die van toepassing is op alle werknemers en leidinggevenden van Ferrer en de ondernemingen van de groep. Hierin zijn de handelwijzen en het ethisch gedrag opgenomen die, naast de naleving van de wetgeving, van iedereen wordt verwacht in hun relaties onderling en met de verschillende belangengroepen.

 

We beschikken ook over een reeks beleidslijnen en procedures die de beginselen van de ethische gedragscode tot ontwikkeling brengen, zoals het anticorruptiebeleid, het beleid inzake handelsregelingen of de voorkoming van het witwassen van geld, die een aanvulling vormen op de andere nalevingsnormen die specifiek zijn voor de sector waarin Ferrer actief is.

Eén van de bestuursorganen Ferrer is de Commissie Ethiek en Naleving, die als doel heeft om regelmatig kwesties aan te pakken die verband houden met de ontwikkeling van Ferrer's model van ethiek en naleving, risicopreventie en -beheer en de bevordering van een ethische cultuur binnen de organisatie.

Om de dingen goed te blijven doen, beschikken we over verschillende kanalen om overtredingen of vermoedelijke overtredingen van de ethische gedragscode, de beginselen en waarden van de organisatie of interne of externe regels te melden.

Als u melding wilt maken van een niet-naleving, dan kunt u dat doen via de verschillende kanalen die Ferrer daarvoor ter beschikking stelt:

- Open ons communicatie- en klachtenformulier. U kunt ervoor kiezen om uzelf niet te identificeren.

- Stuur ons een e-mail naar ethicalchannel@ferrer.com

- Stuur ons een brief naar:

Grupo Ferrer Internacional, S.A.

(T.a.v. Head of Corporate Ethics & Compliance).

Avenida Diagonal, 549, Planta 5ª.

08029. Barcelona

De ontvangen berichten zullen met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld en onder andere de beginselen van het vermoeden van onschuld, evenredigheid, niet-vergelding en privacy zullen van toepassing zijn.

Laatste aanpassing
15/11/2022