Ferrer for good

We willeneen positieve impact genereren op de samenleving

blue

Bij Ferrer willen we een nieuwe manier van zakendoen en in de wereld staan promoten.

 

Ons bedrijf is geen doel op zich, maar een middel om substantiële maatschappelijke verandering teweeg te brengen. We streven naar een minimaal niveau van economische winstgevendheid dat de duurzaamheid van het bedrijf garandeert en zo een groot deel van onze voordelen op vlak van sociale en milieu-impact herinvesteren, alsook in onze mensen.

Dit doel bepaalt elk van de beslissingen die we in ons dagelijks leven nemen en, dat is onze overtuiging, het strategische plan van het bedrijf bestaat uit slechts drie assen die bepalen en definiëren wat we met onze activiteit in de toekomst willen bereiken:

gret people
Great people
lp
Liveable Planet
sj
Social Justice

Deze strategische assen zijn gekozen omdat ze ons in staat stellen een verbintenis aan te gaan met wat voor ons het belangrijkst is en wat volgens ons noodzakelijk is om te beschermen, om die eerlijkere samenleving te bereiken die we nastreven: de mensen, zowel degenen die deel uitmaken van Ferrer, evenals de gemeenschappen die ons omringen, en de planeet.

Bekijk ons 2021 Duurzaamheidsverslag (in het Engels)

 

Bekijk de verslagen van voorgaande jaren:
 2018   2019   2020 

 

 

 Ferrer heeft de wereldwijde B Corp-normen overtroffen op het gebied van sociale en milieuprestaties, transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen in alle gebieden waar het bedrijf rechtstreeks aanwezig is. 

Dit is het hoogtepunt van een proces dat vele jaren geleden begon, toen Ferrer's president en eigenaar, Sergi Ferrer-Salat, de grondslagen legde voor hoe hij wilde dat het bedrijf zou worden. De afgelopen vier jaar hebben we die visie aangescherpt met de definitieve omvorming tot een organisatie met positieve impact. 

Dit is de geest die onze bedrijfsidentiteit samenvat, opgenomen in de uitdrukking "for good", die naast ons logo verschijnt, als een ondubbelzinnig teken van onze intentieverklaring.

Afbeelding
black
Afbeelding
color
Afbeelding
white

Ferrer in cijfers

Gegevens overeenkomend met 2021

landen waar we aanwezig zijn
128
landen waar we aanwezig zijn
facturering
563 M€
facturering
van de winst gedoneerd aan sociale en ecologische doelen
61,4%
van de winst gedoneerd aan sociale en ecologische doelen
investering in O&O
43,5 M€
investering in O&O
van de R&D-projecten vindt plaats in klinisch onderzoek
+65%
van de R&D-projecten vindt plaats in klinisch onderzoek
investering in industriële activa
15 M€
investering in industriële activa
mensen vormen het team van Ferrer
1.744
mensen vormen het team van Ferrer
uren opleiding van medewerksters en medewerkers
103.139
uren opleiding van medewerksters en medewerkers
van de leden van het directiecomité zijn vrouwen
+50%
van de leden van het directiecomité zijn vrouwen
aan projecten met positieve impact
9,5 M€
aan projecten met positieve impact
uur vrijwilligerswerk in sociale en milieuprojecten
1.300
uur vrijwilligerswerk in sociale en milieuprojecten
van de mensen bij Ferrer vindt het een uitstekende plek om te werken
75%
van de mensen bij Ferrer vindt het een uitstekende plek om te werken
elektrische energie uit hernieuwbare bronnen
100%
elektrische energie uit hernieuwbare bronnen
vermindering van onze ecologische voetafdruk in het afgelopen jaar
18,9%
vermindering van onze ecologische voetafdruk in het afgelopen jaar
reductie van de uitstoot in het afgelopen jaar
17,6%
reductie van de uitstoot in het afgelopen jaar

In deze missie geloven we dat het essentieel is om iedereen van het bedrijf te koppelen aan ons doel. We willen dat deze visie, onze manier van in de wereld staan, doordringt in onze acties en dagelijkse beslissingen, de processen en de cultuur van Ferrer. Maar dat het bovendien, onze "grenzen" overschrijdt om zo waarde te blijven genereren om een betere samenleving te creëren.


We hebben deze bereidheid samengevat in vier waarden, die worden gedeeld door alle mensen die bij Ferrer werken.

Bij Ferrer zijn we mensen met

Empathie

Empatía

Bescheidenheid

Humildad

Optimisme

Optimismo

Nieuwsgierigheid

Curiosidad
Laatste aanpassing
02/08/2022