Ferrer B Corp
Aktualności

Ferrer staje się B Corp dzięki swojemu pozytywnemu wpływowi na społeczeństwo.

Barcelona, 26 stycznia 2022 r. – Ferrer, międzynarodowe laboratorium farmaceutyczne z siedzibą w Barcelonie, stało się firmą B Corp dzięki swojemu pozytywnemu wpływowi na społeczeństwo i planetę. Firma przekroczyła globalne standardy B Corp w zakresie wyników społecznych i środowiskowych, przejrzystości i odpowiedzialności korporacyjnej we wszystkich terytoriach, w których jest bezpośrednio obecna. Wraz z zakończeniem procesu certyfikacji, firma Ferrer staje się pierwszą hiszpańską firmą farmaceutyczną będącą częścią międzynarodowej społeczności B Corp, grupy firm, które mają na celu budowanie bardziej inkluzyjnej i trwałej gospodarki. 

Mario Rovirosa, CEO firmy Ferrer, wyraził zadowolenie z przystąpienia do B Corp i wyjaśnił, że "bycie firmą B Corp jest kulminacją procesu, który rozpoczął się wiele lat temu, kiedy prezes i właściciel Ferrer, Sergi Ferrer-Salat, stworzył podstawy po to, czym chciał, aby była firma. W ciągu ostatnich czterech lat zintensyfikowaliśmy tę wizję z ostatecznym przekształceniem w organizację o pozytywnym wpływie. Cała nasza strategia skupia się na ludziach i rozwijaniu ich talentów, ochronie planety oraz walce o bardziej sprawiedliwe i równe społeczeństwo. To uznanie to dopiero początek, a naszym zobowiązaniem jest dalsza praca na rzecz wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo."

Pablo Sanchez, dyrektor wykonawczy B Lab Spain, organizacji non-profit odpowiedzialnej za ocenę firm kandydujących do włączenie do B Corp, podkreślił również, że "jesteśmy zachwyceni, że możemy powitać firmę Ferrer w społeczności B Corp. Ta społeczność działa na rzecz zmniejszenia nierówności, szanuje i regeneruje środowisko, wzmacnia społeczności i tworzy wysokiej jakości miejsca pracy z godnością i świadomością celu. Firma Ferrer jest nowym członkiem społeczności B Corp i pokazuje na swoim przykładzie, jak można osiągnąć te wyniki."

Firma Ferrer stała się częścią ruchu B Corp po zdobyciu 100,6 punktów w procesie certyfikacji i jest wśród zaledwie 25% z 4500 globalnych firm B Corp, które uzyskały więcej niż 100 punktów. 

Ponad 50 projektów globalnych w całej firmie

W celu przyznania certyfikatu B Corp organizacja non-profit B Lab Spain przeprowadza rygorystyczny proces certyfikacji, w którym firmy muszą przedstawić dowody na stosowanie dobrych praktyk. 

W przypadku firmy Ferrer różne składające się na nią jednostki zostały poddane ocenie w 15 krajach, w których jesteśmy obecni (Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Austria, Grecja, Kazachstan, USA, Meksyk, Chile, Peru, Kostaryka, Gwatemala, Kolumbia, Urugwaj i Argentyna). Proces ten trwał 2 lata i przyczynił się do całkowitej transformacji firmy przez wdrożenie ponad 50 globalnych projektów w całej firmie. To zobowiązanie jest odpowiedzią na strategię korporacyjną przyjętą ostatnio przez firmę Ferrer, opartą na trzech filarach: Great People (Wspaniali ludzie), w ramach którego Ferrer promuje kulturę skupioną na ludziach, opartą na zaufaniu i odpowiedzialności, w której rozwijają się talenty; Liveable Planet (Odpowiednia do życia planeta), w którym promuje ochronę środowiska dla dobra nas wszystkich; oraz Social Justice (Sprawiedliwość społeczna), wspierając osoby w trudnej sytuacji, aby przyczynić się do bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa oraz zapewnić równe możliwości.

Wśród zrealizowanych projektów firma B Corp wysoko oceniła wdrożenie globalnej strategii rozwoju innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, które mogą odmienić życie pacjentów cierpiących na poważne i wyniszczające choroby. Doceniono również zdolność firmy do prowadzenia działalności z zachowaniem najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa, przejrzystości, etyki i uczciwości, m.in. przez modyfikację statutu społecznego w celu zapewnienia, że podejmowanie decyzji uwzględnia wpływ społeczny i środowiskowy oraz opracowanie wewnętrznego i zewnętrznego kodeksu etyki.

W obszarze ludzi wyróżniono między innymi projekty dotyczące rozwoju talentów, samodzielnego przywództwa, programów zarządzania zespołami oraz ciągłych informacji zwrotnych. Ponadto w sferze społecznej i środowiskowej kluczowe inicjatywy obejmują organizację pierwszych dni wolontariatu korporacyjnego, przekazanie ponad 50% zysku netto z ostatnich dwóch lat na rzecz różnych projektów społecznych za pośrednictwem fundacji, wprowadzenie Polityki zrównoważonych zakupów, określenie Strategii klimatycznej 2030 w celu zmniejszenia emisji o 46% oraz opracowanie modelu zrównoważonego opakowania w celu zmniejszenia wpływu produktów na środowisko.

Nowe standardy dla przemysłu farmaceutycznego

Oprócz uzyskania statusu B Corp firma Ferrer wzięła również udział w procesie badania i definiowania standardów dla przemysłu farmaceutycznego. Opracowanie przez firmę B Lab stanowisk dotyczących kwestii kontrowersyjnych i wymogi certyfikacyjne oznaczają konieczność prowadzenia znaczących badań oraz zaangażowania interesariuszy, a firma Ferrer uczestniczyła w badaniach nad przemysłem farmaceutycznym jako interesariusz. Ramy te są oceniane i poddawane pod głosowanie przez B Lab's Standards Advisory Council (Komitet doradczy B Lab ds. Standardów), który jest niezależną, wielostronną radą składającą się z ekspertów w dziedzinie zrównoważonego biznesu z całego świata.

Określenie na nowo sukcesu w biznesie

W procesie tym firma Ferrer dołącza do społeczności ponad 4500 firm na całym świecie, które pomagają na nowo zdefiniować znaczenie sukcesu w biznesie: sukcesu mierzonego nie tylko korzyściami ekonomicznymi, ale także dobrobytem ludzi, społeczności i planety, a tym samym zapewniając, że wszystkie firmy konkurują o bycie nie tylko najlepszymi na świecie, ale przede wszystkim najlepszymi dla świata.

Podczas całego procesu certyfikacji firma Ferrer korzystała z doradztwa Roots for Sustainability (R4S), agencji wpływu społecznego, która projektuje, wdraża i ocenia strategiczne i transformacyjne projekty dla firm, organizacji non-profit i rządów w zakresie zrównoważonego rozwoju, wpływu społecznego i inkluzyjnej działalności biznesowej.

Última modificación
07/02/2022