Days for Good Ferrer
Aktualności

Ponad 500 osób z firmy Ferrer jest zaangażowanych w działania mające na celu wywieranie pozytywnego wpływ w dziewięciu krajach w ramach „Days for Good”

7 października 2022 r. – Ponad 500 osób z firmy Ferrer wzięło w tym roku udział w drugiej edycji programu „Days for Good”, czyli dni wolontariatu korporacyjnego promowanego przez firmę. Celem programu jest, aby zaangażować wszystkich w cel firmy, którym jest wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo. W dniach 5 i 6 października zespół firmy Ferrer wziął udział w 48 wydarzeniach organizowanych w Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Meksyku, Kostaryce, Peru, Chile i Stanach Zjednoczonych.

Wszystkie podejmowane działania miały na celu promowanie równych szans poprzez możliwość zatrudnienia, dostęp do zdrowia, żywności i edukacji, przy czym firma Ferrer podczas tegorocznych „Days for Good” skoncentrowała się na strategicznym filarze „Social Justice” (Sprawiedliwości społecznej). Celem firmy jest przyczynienie się do budowania bardziej sprawiedliwego i egalitarnego społeczeństwa oraz wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji.


„Jesteśmy firmą wywierającą pozytywny wpływ, ludzie pracujący w firmie Ferrer są głównymi aktywistami, a naszym celem jest pozytywne oddziaływanie na społeczeństwo. W związku z tym „Days for Good” są okazją do zaangażowania całego zespołu w nasz społeczny i środowiskowy aktywizm jako firmy tj. wprowadzenia kultury, która wykracza daleko poza te dwa dni i przenika naszą codzienną działalność oraz każdą podejmowaną przez nas decyzję” – wyjaśniła Bea Vila, dyrektorka ds. kadr i zrównoważonego rozwoju w firmie Ferrer.

Strategia pozytywnego wpływu firmy Ferrer obok „Social Justice” obejmuje filar „Great People” (Wielcy ludzie), którego celem jest promowanie kultury opartej na zaufaniu i odpowiedzialności, a skoncentrowanej na ludziach i talentach oraz filar „Liveable Planet” (Planeta życia), poprzez który firma promuje ochronę środowiska. W efekcie firma przeznaczyła 61,4% swoich zysków netto w 2021 roku na cele społeczne i środowiskowe zgodnie z wytyczonym celem wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo.

Od sadów i jadłodajni po budowę sal lekcyjnych
Działania organizowane przez firmę Ferrer w ramach tegorocznego programu „Days for Good” obejmują bezpośrednie inicjatywy w różnych dziedzinach w dziewięciu krajach. W obszarze możliwości zatrudnienia wraz z fundacją Fundació Èxit w Hiszpanii firma zorganizowała wizyty w swoich zakładach oraz programy szkoleniowe. Podobnie współpracowała z podmiotami zajmującymi się reaktywacją kadr osób znajdujących się w trudnej sytuacji w Kostaryce i Austrii oraz pomagała w budowie klasy w szkole średniej w Meksyku.

Działania w dziedzinie żywności obejmowały zbiór plonów w ogródkach przydomowych Fundacji Ferrer na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Barcelonie i Sant Pol de Mar (prowincja Barcelona) oraz przygotowywanie menu dla jadłodajni, a także dystrybucję żywności dla osób bezdomnych w Portugalii. W dziedzinie zdrowia firma Ferrer zorganizowała zajęcia wspierające dzieci z przewlekłymi lub zaawansowanymi chorobami w Meksyku.

Jeśli chodzi o edukację, Ferrer była zaangażowana w renowację Col·legi de la Santíssima Trinitat i Escola Bon Pastor w Barcelonie, rewitalizację rezydencji fundacji zajmującej się opieką nad pokrzywdzonymi dziećmi w Chile oraz rozwój edukacyjny małych dzieci w zakresie kariery STEM w Kalifornii.

Última modificación
18/11/2022