Los nuevos espacios en las oficinas de Ferrer
Aktualności

Dwie filie firmy Ferrer nagrodzone certyfikatem LEED Platinum i LEED Gold

Siedziba główna firmy Ferrer w Barcelonie została wyróżniona certyfikatem Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Platinum – prestiżowym znakiem najwyższej kategorii przyznawanym na arenie międzynarodowej przez organizację United States Green Building Council (USGBC). Ponadto nasze obiekty we Fremont w Kalifornii uzyskały certyfikat LEED Gold. To wyróżnienie zostało przyznane po wdrożeniu przez nas praktycznych i wymiernych rozwiązań w takich obszarach, jak zrównoważone budownictwo przestrzeni fizycznych, oszczędzanie wody, efektywność energetyczna, dobór materiałów i jakość pomieszczeń.

 

Budynki wznoszone według standardów określonych przez USGBC umożliwiają firmom prowadzenie działalności w sposób bardziej zrównoważony dla środowiska oraz zapewniają użytkownikom zdrową i wygodną przestrzeń pracy. "Przeprowadzone remonty biur firmy Ferrer odzwierciedlają naszą strategię korporacyjną, której podstawowymi filarami są dobrobyt wszystkich ludzi i troska o planetę. Remonty, które rozpoczęły się w 2019 roku, przeprowadzono z myślą o stworzeniu elastycznej i opartej na współpracy przestrzeni dla pracowników, co stanowi podstawowy warunek osiągnięcia naszego celu – kultury pracy opartej na zaufaniu i odpowiedzialności” – mówi Marta Anglada, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Ferrer. "Uzyskanie obu certyfikatów LEED stanowi potwierdzenie optymalnego funkcjonowania naszych obiektów pod względem korzyści dla środowiska i zdrowia pracowników”.

 

Wśród kluczowych osiągnięć, dzięki którym nasza siedziba główna uzyskała certyfikat LEED Platinum, na szczególną uwagę zasługuje efektywne wykorzystanie wody dzięki mechanizmom zapewniającym redukcję jej zużycia o 60,8% w porównaniu do normalnego trybu pracy naszych obiektów, a także redukcję zużycia energii elektrycznej o 23,6% i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów o 51,3%. Ponadto 100% energii wykorzystywanej w nowych biurach firmy Ferrer pochodzi ze źródeł odnawialnych, co przyczynia się do realizacji celu eliminowania uzależnienia od paliw kopalnych i wspierania dekarbonizacji energii wykorzystywanej na potrzeby całej firmy.

 

W przypadku obiektu we Fremont elementy, które umożliwiły uzyskanie certyfikatu LEED Gold, obejmują: redukcję zużycia wody o ponad 40% poprzez montaż wydajnych kranów i toalet; zmniejszenie zużycia energii o 11% dzięki zainstalowaniu wydajnych systemów HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) i oświetlenia LED; wykorzystanie materiałów budowlanych, które w 73,6% pochodzą z recyklingu oraz poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach dzięki zastosowaniu czujników CO2 w obszarach o dużym zagęszczeniu pracowników.

 

Firma Ferrer uzyskała w procesie certyfikacji biur w Barcelonie 83 punkty, dzięki czemu przekroczyła próg określony przez USGBC i automatycznie uzyskała znak LEED Platinum, najbardziej prestiżowe międzynarodowe wyróżnienie w zrównoważonym budownictwie. Kalifornijski obiekt zdobył 62 punkty, uzyskując tym samym certyfikat LEED Gold. "Uzyskane wyniki i certyfikat potwierdzają zaangażowanie firmy Ferrer w strategię zrównoważonego zarządzania działalnością gospodarczą, co przyczyniania się do poprawy dobrostanu ludzi i ochrony planety, którą zamieszkujemy” – zauważa Anglada. "Zgodnie z naszym planem działania chcemy, aby wszystkie nasze centra operacyjne o powierzchni powyżej 1000 m2 uzyskały certyfikat LEED”.

 

"Certyfikat LEED to narzędzie umożliwiające osiągnięcie długoterminowych korzyści w cyklu użytkowania budynków w postaci wyższej wydajności energetycznej, co w konsekwencji przekłada się na poprawę dobrostanu osób korzystających z budynków i naszej planety. Praca w ramach innowacyjnych projektów budowlanych, takich jak projekty firmy Ferrer, jest podstawową siłą napędową zmian w sposobie budowania, projektowania i użytkowania budynków” – zauważa Peter Templeton, prezes i dyrektor generalny USGBC. "Budynki, które uzyskały certyfikat LEED, charakteryzują się niższą emisją dwutlenku węgla, co pozwala obniżyć koszty operacyjne i oszczędzać zasoby, koncentrując się jednocześnie na zrównoważonych praktykach i zdrowiu człowieka. Dzięki firmie Ferrer zwiększamy liczbę ekologicznych budynków w stosunku do tych konwencjonalnych, co przybliża nas do celu USGBC. Jednocześnie dbamy o odpowiedzialność ekologiczną i społeczną oraz poprawę jakości życia przyszłych pokoleń”.

Última modificación
02/01/2024