Leczenie bólu

Nieprzyjemne doświadczenie zmysłowe i emocjonalne związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek

blue
Imagen
Gestión del dolor

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Bólu (IASP) określa ból jako "nieprzyjemne doświadczenie zmysłowe i emocjonalne związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek"1 Ból jest indywidualnym doświadczeniem ludzkim o całkowicie subiektywnym charakterze  i może być naprawdę doceniony przez osobę, która go doświadczy1.
U pacjenta cierpiącego na nowotwór siła odczuwanego bólu jest zawsze wysoka, nie tylko na zaawansowanym etapie choroby, ale również na wcześniejszych etapach2.
W rzeczywistości ból onkologiczny jest jednym z aspektów, których pacjenci najbardziej się obawiają w związku z rakiem i może nawet występować u pacjentów, którzy pokonali nowotwór jako poważny skutek uboczny osłabiający terapię3. Chociaż jakiś czas temu ból onkologiczny był uważany za stan kliniczny, najnowsze kryteria diagnostyczne pozwoliły odróżnić ból chroniczny od bólu gwałtownego, które to różnią się pod względem charakteru, intensywności i czasu trwania do tego stopnia, że każdy z nich musi być rozważany według tych definiujących właściwości4.
Gwałtowny ból onkologiczny jest określany jako przejściowe zaostrzenie bólu, który pojawia się w spontaniczny sposób lub w powiązaniu z przewidywalnym lub nieprzewidywalnym wyzwalaczem, mimo występowania stabilnego i odpowiednio kontrolowanego bólu przewlekłego5. Często występuje o tych pacjentów (40-80%) i jest ważnym powodem śmiertelności. Sukces w łagodzeniu bólu gwałtownego zależy od połączenia właściwej oceny z odpowiednim leczeniem i ponownej trafnej oceny5.

Odniesienia:

1 International Association for the Study os Pain. IASP Taxonomy [sede web]. [Aktaulizacja 2015; dostęp w grudniu 2015].
2 Porta-Sales J et al. Dolor irruptivo en cáncer. Med Clin (Barc)2010;135(6):280–285.
3 Pain Australia. What is Pain? [sede web]. [Aktaulizacja 2015; dostęp w grudniu 2015].
4 Escobar Y. Optimal management of breakthrough cancer pain (BCP). Clin Transl Oncol 2013;15(7):526-34.
5 Davies et al. Breakthrough cancer pain: An observational study of 1000 European oncology patients. J Pain Symptom Manage 2013;46(5):619-28.