Strategia B+R

W Ferrer skupiamy się na identyfikacji projektów o wartości różnicowej

W Ferrer skupiamy się na identyfikacji projektów o wartości różnicowej

Celem działalności B+R w Ferrer  jest reagowanie na aktualne potrzeby medyczne poprzez oferowanie innowacyjnych rozwiązań. Nasz program prac nad nowymi produktami obejmuje projekty o terapeutycznej wartości różnicowej w trzech obszarach strategicznych: centralny układ nerwowy, ból/kardiometabolizm i choroby niszowe/terapie wsparcia onkologicznego. Nasze portfolio łączy podejście innowacji wprowadzanej gwałtownie (jako terapie zaawansowane) oraz innowacji wprowadzanej stopniowo (jako rozwój leków o wartości dodanej (VAM).

orange

W obecnych warunkach dostępu do rynku innowacja musi posiadać znaczącą wartość dodaną uznaną przez system i jego aktorów, aby zagwarantować zysk. 

i+d

 

Nasz proces B+R

IDENTYFIKACJA POTRZEB
IDENTYFIKACJA POTRZEB
GENEROWANIE / SZUKANIE ROZWIĄZAŃ
GENEROWANIE / SZUKANIE ROZWIĄZAŃ
WYBÓR PROJEKTÓW
WYBÓR PROJEKTÓW
BADANIA PREKLINICZNE (JEŚLI DOTYCZY)
BADANIA PREKLINICZNE (JEŚLI DOTYCZY)
ROZWÓJ KLINICZNY
ROZWÓJ KLINICZNY
REJESTRACJA I DOSTĘP DO RYNKU
REJESTRACJA I DOSTĘP DO RYNKU
URUCHOMIENIE I KOMERCJALIZACJA
URUCHOMIENIE I KOMERCJALIZACJA

Dzięki tym wspólnym i dopasowanym celom strategicznym działalność B+R można rozdzielić między trzy działy: 

 
Ferrer advanced biotherapeutics (FAB)

Ten dział, który opiera się na modelu współpracy otwartej, koncentruje się na poszukiwaniu i wdrażaniu nagłych projektów o wysokiej wartości dodanej i podwyższonym ryzyku technicznym. Chodzi o projekty zarządzane w większości przez uniwersytety lub start-upy, które przeprowadziły całą fazę wstępnego nieregulowanego odkrywania produktu i które zazwyczaj posiadają dowód koncepcji preklinicznej. Są to projekty wczesnej współpracy, które oferują dostęp do grup multidyscyplinarnych łączących rozległą wiedzę o biologii chorób, o możliwościach modyfikacji ewolucji patologii, a także o parametrach biologicznych i klinicznych, które odzwierciedlają wspomnianą ewolucję.

Imagen
FAB

GO TO FERRER OPEN

Ferrer innovation management (FIM)

Dział FIM ma na celu zarządzanie innowacją wewnętrzną w Ferrer na dwóch poziomach: określanie aktualnych potrzeb w obszarach terapeutycznych, na których skupia się firma i generowanie oraz zarządzanie własnymi projektami badawczymi jako rozwiązaniami dla tych potrzeb. Własne projekty badawcze opierają się przede wszystkim na rozwoju leków o wartości dodanej (VAM), określanych jako nowe leki bazujące na znanych aktywnych składnikach, które przynoszą znaczące korzyści pacjentom, pracownikom służby zdrowia i osobom zarządzającym systemem opieki zdrowotnej. Do korzyści należą: lepsza skuteczność, bezpieczeństwo, jakość życia, spełnienie wymogów, nowe opcje terapeutyczne i nowe sposoby podawania. Rozwijane produkty obejmują nowe formuły, nowe zalecenia, połączenia (połączenia leków, połączenia leków i urządzeń) oraz terapie cyfrowe, zarówno niezależne, jak i w formie wsparcia dla leków. FIM współpracuje również z firmami zewnętrznymi, gdy potrzebuje technologii lub wiedzy, którą nie dysponuje. Ponadto, FIM zarządza projektami rozwoju, które biorą początek w cyklu życia własnych produktów w komercjalizacji.

Imagen
Estrategia I+D
Imagen
Estrategia I+D
Zdrowie cyfrowe i technologia:

Ten dział stoi na czele innowacji w zakresie zdrowia cyfrowego, punktu konwergencji między technologią, zdrowiem, usługami zdrowotnymi i życiem w społeczeństwie. Zdrowie cyfrowe skupia się na tworzeniu bardziej spersonalizowanych i precyzyjnych rozwiązań w zakresie leczenia celem uzyskania lepszych wyników klinicznych, wzbogacenia doświadczeń pacjentów i pracowników służby zdrowia oraz opiekunów, a także zwiększenia skuteczności/zrównoważonego charakteru systemów opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie dostępu i integracji. 

W ramach programu Ferrer 4 Future wyznaczamy wyzwania dla ekosystemu przedsiębiorczego i współpracujemy  z firmami technologicznymi celem ich rozwiązania. Rozwiązania technologiczne oferowane przez start-upy mogą dotyczyć sprzętu, np urządzeń medycznych lub oprogramowania, które działa w połączeniu z lekami, jak na przykład pomocnik kognitywny do zarządzania chorobą, ale rozwiązaniem może być również oprogramowanie, które samo z siebie działa jako forma leczenia, bez interwencji lekarza, i wówczas możemy mówić o terapii cyfrowej.

 

 
Alexza

Firma założona przez Ferrer Palo Alto, w stanie Kalifornia (USA), będąca właścicielem platformy Staccato® służącej do podawania przez płuca aktywnych składników, co umożliwia uzyskanie podobnej kinetyki jak w przypadku podania dożylnego, ale jest to sposób mniej inwazyjny.  Projekty Alexza generują odpowiedź kliniczną kilka minut od inhalacji dawki leków i skupiają się na leczeniu objawowym ostrych patologii centralnego układu nerwowego. Z platformy mogą korzystać strony trzecie, które pragną przetestować na niej swoje molekuły. Z drugiej strony, Alexza posiada portfolio własnych projektów w fazie rozwoju, które obejmuje platformę Staccato i zawiera składniki, które mogą być podawane w inny sposób.
Więcej informacji o Alexza można uzyskać na stronie alexza.com

Así funciona el sistema Staccato®

Tak działa system Staccato®

Urządzenie Staccato jest wyposażone w system szybkiego ogrzewania, który potrafi osiągnąć bardzo wysokie temperatury, dzięki czemu aktywny składnik zostaje umieszczony w postaci cienkiej warstwy na podłożu ze stali nierdzewnej i jest sublimowany. Kiedy pacjent wykonuje inhalację poprzez system Staccato, powierzchnia podłoża ze stali nierdzewnej natychmiast się ogrzewa, aby stworzyć skondensowany aerozol.  Pacjent wdycha aktywny składnik w cząsteczkach, których wielkość umożliwia mu dotarcie do najbardziej oddalonych i unaczynionych stref płuc.  W ten sposób można osiągnąć szybką i kompletną absorpcję w krwiobiegu

orange
right

Produkty w fazie rozwoju

 

Centralny układ nerwowy i Ból

 
Prekliniczna
Faza I
Faza II
Faza III
Rejestracja
Komercjalizacja

FIM 402 Ból neuropatyczny

 

AZ 020 Epilepsja

 

FAB 117 Ostre uszkodzenie rdzenia kręgowego

 

AZ 150 Parkinson

 

AZ 010 Zespół wymiotów cyklicznych

 

FIM 100 Neuro-rehabilitacja

 

FIM 911 Artrosis

 

Kardiometabolizm

 
Prekliniczna
Faza I
Faza II
Faza III
Rejestracja
Komercjalizacja

FAB 120 Retinopatia cukrzycowa

 

SP 17001 Tętniak aorty piersiowej

 

Choroby niszowe i terapie wspierające leczenie onkologiczne

 
Prekliniczna
Faza I
Faza II
Faza III
Rejestracja
Komercjalizacja

FIM 3000 Wycieńczenie

 

SP 13004 Zapalnie błony śluzowej jamy ustnej

 

SP 15001 Ostra niewydolność nerek

 

 

Alliances and collaborations

 

Ferrer’s constant commitment to innovation means that a strategy of alliances and collaboration with public research bodies and prestigious biotech companies is essential.

ADVANCE (CAT)

ADVANCE (CAT)

 

ADVANCE (CAT) is a consortium led by the University of Barcelona and Ferrer, made up of by eighteen reference health organizations. As such, it integrates the main biomedical research and teaching centers in Catalonia, as well as public bodies , private foundations and Catalan healthcare companies.

The aim of the ADVANCECAT project is to create an organizational structure to accelerate the development of new advanced therapy medicines, for better management of resources in order to obtain the maximum benefit in the Catalan health system. The creation of a new collaborative network avoids possible overlaps between the various participating institutions and allows them to work in a coordinated way. The main areas of focus are cell therapy, gene therapy and tissue engineering.

The key success of the project has been the integration of organizations in the field of biomedical research, its clinical application and its industrial production. Together, strengths and opportunities have been identified to meet the challenges presented in the field of advanced therapies, enhance research and accelerate the development of new products with a qualitative impact on health systems. These serve as a basis for promoting new economic opportunities in Catalonia. Among the most important results of the whole project are the 8 Phase I and II clinical trials of advanced therapies that have been or are being carried out, in which 171 patients have been treated. In addition, 32 articles have been published in international journals and 3 are pending approval.

Organizations that form part of the ADVANCECAT project:
University of Barcelona (leader), Ferrer (co-leader), Banc de Sang i Teixits, Barcelona Macula Foundation, Bioibérica SA, Butler Scientifics SL, Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, Fundació Bosch i Gimpera, FC Barcelona Universitas - Muscletech Network, Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca, Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya, Fundació Institut d’Investigacions en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Fundació Leitat - Muscletech Network, Institut d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, Tecnologia Regenerativa Qrem, i Universitat Autònoma de Barcelona.

The project is integrated into the NEXTHEALTH community, and has been co-financed by the European Union within the framework of the European Regional Development Fund (ERDF) Catalonia 2014-2020 operational program.

  UNIÓN EUROPEA – FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONALUNIÓN EUROPEA – FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL