Strategia B+R

W Ferrer skupiamy się na identyfikacji projektów o wartości różnicowej

orange

Uważamy, że innowacyjność jest nieodłączną częścią naszej działalności farmaceutycznej i dlatego stale utrzymujemy zaangażowanie w badania i rozwój nowych alternatywnych terapii, które mają odpowiedzieć na niezaspokojone potrzeby medyczne, generując wartość dla pacjenta, lekarzy, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa.

Działalność Ferrer w dziedzinie B+R ma na celu stworzenie portfela projektów o zróżnicowanych walorach terapeutycznych, który jest zrównoważony pod względem ryzyka i zaawansowania stopniowej oraz radykalnej innowacyjności, z naciskiem na dwa obszary terapeutyczne, na których ogniskuje się uwaga przedsiębiorstwa:

W tym sensie nadrzędnym celem działalności przedsiębiorstwa w dziedzinie B+R jest generowanie wartości dla pacjenta, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa poprzez odpowiadanie na niezaspokojone potrzeby medyczne.

Zważywszy na wspólne i zbieżne cele strategiczne, działalność B+R przedsiębiorstwa dzieli się na cztery bloki:

 

R&D Search and Evaluation

R&D Search and Evaluation to pion B+R, który zajmuje się poszukiwaniem i identyfikowaniem nowych projektów innowacyjnych, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, zgodnych ze strategią Ferrer w dziedzinie B+R. Ewaluacja jest przeprowadzana w ścisłej współpracy z innymi działami w ramach zespołów przekrojowych. Za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej Ferrer Open promuje się i ułatwia kontakt z najbardziej innowacyjnymi podmiotami w ekosystemie, aby przyciągnąć i czasami współtworzyć rozwiązania terapeutyczne o wartości dodanej w obszarach specjalizacji Ferrer: chorób naczyniowych i śródmiąższowych płuc oraz neurologicznych.

R&D Portfolio Management

Dział R&D Portfolio Management zajmuje się administrowaniem portfolio innowacji i prowadzi projekty B+R w celu wspólnego tworzenia bardziej zrównoważonych, transparentnych i efektywnych prac B+R. Promuje zrównoważony rozwój poprzez zestrajanie portfolio ze strategią biznesową oraz zarządzanie włączaniem nowych projektów. Promuje efektywność i transparentność zarządzania i prowadzenia projektów B+R poprzez multidyscyplinarną koordynację, pracę zespołową, komunikację i monitorowanie kamieni milowych i wyników. Zarządza Komitetem włączania nowych projektów i Komitetem monitorowania projektów w portfolio.

Obraz
Estrategia I+D
Obraz
Estrategia I+D

Cyfrowe zdrowie i technologia

Ten dział będzie liderem innowacji w dziedzinie cyfrowego zdrowia – domeny która jest punktem zbiegu technologii, zdrowia, opieki zdrowotnej i życia w społeczeństwie. Za pośrednictwem programu „Ferrer 4 future” stawiamy wyzwania przed ekosystemem przedsiębiorczości i współpracujemy z firmami technologicznymi nad ich pokonaniem. W roku 2020 skoncentrowaliśmy się na poszukiwaniu sposobów leczenia chorób neurologicznych wiążących się z zaburzeniami czynności ruchowych.

 

Alexza

To przedsiębiorstwo Ferrer z siedzibą w Mountain View, Kalifornia (USA), które jest właścicielem platformy Staccato® do dopłucnego podawania substancji czynnych, która pozwala uzyskać kinetykę identyczną z podawaniem dożylnym, ale drogą nieinwazyjną. Projekty Alexza wywołują odpowiedź kliniczną w ciągu kilku minut po wziewnym podaniu substancji czynnych i ukierunkowane są na intensywne leczenie objawowe chorób ośrodkowego układu nerwowego. Alexza jest w toku opracowywania różnych produktów, w takich obszarach między innymi jak choroba Parkinsona czy gastroenterologia.

Así funciona el sistema Staccato®

Sposób działania systemu Staccato®

Urządzenie Staccato jest wyposażone w system szybkiego ogrzewania, który jest w stanie osiągnąć bardo wysoką temperaturę w ciągu zaledwie 100 milisekund, dzięki czemu niepreparowany składnik aktywny, nałożony cienką warstwą na podłożu ze stali nierdzewnej, ulega sublimacji. Kiedy pacjent przeprowadza inhalację za pomocą systemu Staccato, powierzchnia podłoża ze stali nierdzewnej niezwłocznie się podgrzewa, aby powstał aerozol kondensacyjny. Pacjent wdycha substancję czynną w postaci takich cząstek, których wielkość pozwala im dotrzeć do położonych najgłębiej i najbardziej unaczynionych obszarów płuc. Dzięki temu następuje szybkie i całkowite wchłonięcie do krwiobiegu.

orange
right

Nasze projekty w toku

 

pipeline ingles

Projekt FNP 002 w zakresie padaczki uzyskał licencję UCB.

Última modificación
14/10/2022