Ferrer Great Place to Work
Aktualności

Firma Ferrer uzyskała certyfikat Najlepszego Miejsca Pracy

Laboratorium farmaceutyczne Ferrer zostało uznane za Najlepsze Miejsce Pracy przez Great Place to Work®, wiodącą firmę konsultingową, która zajmuje się kwalifikowaniem i certyfikowaniem najlepszych miejsc pracy.

Po zakończeniu diagnozy klimatu organizacyjnego, w ramach której część pracowników wypełniła obszerny kwestionariusz, laboratorium Ferrer uzyskało certyfikat potwierdzający, że firma reprezentuje kulturę wysokiego zaufania i ma zdolność pozyskiwania i utrzymywania najlepszych pracowników.

Z przeprowadzonej ankiety wynika ponadto, że pracownicy szczególnie wysoko oceniają poziom etyki i przejrzystości w firmie, są dumni z jej wkładu w życie społeczne i przestrzegania przez nią zasad równego traktowania, bez względu na wiek, rasę, płeć i orientację seksualną. Obecnie 46% personelu Ferrer i połowa członków Zarządu to kobiety. Na uwagę zasługuje również fakt, że laboratorium Ferrer uznawane jest za firmę przyjazną, w której panuje atmosfera współpracy i integracji.

Jednym z głównych czynników zmiany, jaka dokonała się ciągu ostatnich lat, było budowanie kultury zaufania promującej zrównoważony rozwój firmy i dobrostan zespołu. W centrum uwagi firmy są ludzie, a jednym z jej strategicznych priorytetów jest pozyskiwanie i rozwijanie talentów poprzez wdrażanie przekrojowego podejścia i procesu decyzyjnego opartego na danych. Ta transformacja kulturowa ma na celu promowanie zaangażowania i wzmacnianie pozycji pracowników, aby wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Zdaniem Mario Rovirosa, Dyrektora Generalnego Ferrer: „Certyfikat ten jest zasłużonym wyrazem uznania dla wysiłku i zaangażowania, jakimi wykazał się cały zespół Ferrer w procesie budowy coraz bardziej przyjaznego, opartego na szacunku i sprawiedliwego przedsiębiorstwa. Jeśli naprawdę jesteśmy doskonałym miejscem pracy, to dlatego, że mamy wspaniałych pracowników. To wyróżnienie napawa nas dzisiaj dumą, ale na nim nie poprzestaniemy, gdyż chcemy dalej wspólnie się uczyć i doskonalić. Tylko w ten sposób możemy coś zmienić”.

Firma Ferrer otrzymała certyfikat Great Place to Work® w Hiszpanii, Portugalii i Meksyku.

Última modificación
25/06/2021