ferrer 4 future
Aktualności

Rozpoczynamy trzecią edycję programu Ferrer 4 Future

W ramach naszego stałego zaangażowania w zdrowie cyfrowe, rozpoczęliśmy niedawno trzecią edycję naszego innowacyjnego programu Ferrer 4 Future (F4F). Ten otwarty program innowacji ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom działającym w sektorze zdrowia cyfrowego i start-upom opracowanie przełomowych rozwiązań zdrowotnych w oparciu o technologie cyfrowe. Uczestniczące start-upy mogą zaproponować cyfrowe rozwiązania zdrowotne z wykorzystaniem nowych technologii, aby odpowiedzieć na najnowsze wyzwania przedstawione przez Ferrer.

„Ten innowacyjny program oparty na współpracy ma na celu promowanie nowych projektów o wysokiej wartości, zarówno dla pacjentów, jak i dla innych grup interesariuszy, tworzących system opieki zdrowotnej” - powiedziała Tatjana Naranda, dyrektor I+D w Ferrer. „Zdrowie cyfrowe odgrywa kluczową rolę w budowaniu bardziej efektywnego systemu opieki zdrowotnej, dostępnego dla wszystkich sektorów społeczeństwa, i wierzymy, że tendencja ta będzie się utrzymywać w przyszłości”.

Wyzwania te wymagają zastosowania rozwiązań ukierunkowanych na pacjenta, które ułatwią codzienną pracę pracowników służby zdrowia leczących pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, zarówno w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, jak i w specjalistycznych klinikach neurologicznych, w zakresie opieki nad osobami z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych. Rozwiązania te powinny również zapewniać pracownikom służby zdrowia odpowiednie narzędzia i funkcje monitorowania.

„Wzmocnienie pozycji pacjentów i lekarzy poprzez zastosowanie cyfrowych narzędzi zdrowotnych w celu rozwiązania niektórych problemów w zakresie kosztów oraz zapewnienie sprawiedliwego dostępu do opieki zdrowotnej jest całkowicie zgodne z wizją i celem działu zdrowia cyfrowego Ferrer, jakim jest budowanie zdrowszego społeczeństwa poprzez technologie cyfrowe i przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju systemów opieki zdrowotnej" - dodała Gemma Estrada, dyrektor Działu zdrowia cyfrowego w Ferrer.

Więcej informacji można znaleźć na stronie ferrer4future.com

 

Última modificación
06/07/2021