Zespół zarządzający

Wierzymy w zarządzanie międzyfunkcyjne

Wierzymy w zarządzanie międzyfunkcyjne

Ferrer jest rodzinną firmą międzynarodową, z siedzibą w Barcelonie, a jej prezesem jest Sergi Ferrer-Salat.  Zespół składa się z ponad 1.850 pracowników różnych narodowości i wszyscy wnoszą ogromny wkład dzięki różnorodności swoich doświadczeń.  

Najwyższym organem na poziomie wykonawczym jest Rada dyrektorów, która składa się z 11 osób: 6 kobiet i 5 mężczyzn, o średniej wieku wynoszącej 44 lat.

blue
SERGI FERRER-SALAT
SERGI FERRER-SALAT
Prezes
MARIO ROVIROSA
MARIO ROVIROSA
CEO
CECILIA VON AHN
CECILIA VON AHN
Dyrektor ds. działów
MERITXELL CASAS
MERITXELL CASAS
Dyrektor ds. prawnych
RICARDO CASTRILLO
RICARDO CASTRILLO
Dyrektor generalny Ferrer Hiszpania
PEDRO DE ANTONIO
PEDRO DE ANTONIO
Dyrektor ds. partnerów
DAVID FERRER
DAVID FERRER
Dyrektor ds. finansów i usług korporacyjnych
Dyrektor generalny Alexza
TATJANA NARANDA
Dyrektor generalny Alexza
SILVIA MARTÍN
SILVIA MARTÍN
Dyrektor ds. przepisów i jakości
ÓSCAR PÉREZ
ÓSCAR PÉREZ
Dyrektor ds. marketingu korporacyjnego
MARTA VELA
MARTA VELA
Dyrektor operacyjny
BEATRIZ VILA
BEATRIZ VILA
Dyrektor ds. zasobów ludzkich