Zespół Ferrer

Rozwój profesjonalny i humanitarne traktowanie

Rozwój profesjonalny i humanitarne traktowanie

W Ferrer troszczymy się o wszystkie osoby, które tworzą firmę. 

purple

Wspieramy specjalistów, którzy współpracują z nami, aby mogli swobodnie rozwijać swoje umiejętności, w uczciwy i równy sposób oraz aby byli traktowani godnie i humanitarnie.
Ferrer pragnie być bardziej skuteczną, ukierunkowaną i transparentną organizacją z wyraźniejszymi priorytetami i celami.  W związku z powyższym ludzie są naszą główną przewagą konkurencyjną. Ferrer pragnie wspierać swój zespół i specjalistów, którzy skupiają się wokół niego, aby dawali z siebie to co najlepsze i angażowali się w realizację celów naszej firmy. 
Dlatego ważne jest, aby zapewnić środowisko pracy, w którym pracownicy mogą rozwijać swoje umiejętności, dzielić się wiedzą i wywierać pozytywny wpływ, zarówno na firmę Ferrer, jak i na społeczeństwo. 
Dlatego obszar ludzi pozwala zagwarantować następujące aspekty:

  • Skuteczne procesy i struktury.

  • Promowanie modelu przywództwa zgodnego z wartościami firmy Ferrer, aby wywrzeć jak największy wpływ na wyniki firmy.

  • Praca w relacjach opartych na zaufaniu i odpowiedzialności, jako dwóch elementów niezbędnych do osiągania celów.

  • Nieustanne rozwijanie talentów, aby zachęcać do zdobywania doświadczenia, dzielenia się wiedzą na temat biznesu oraz wspierać odpowiedzialną i niezależną postawę.

  • Definiowanie i stosowanie jednolitych kryteriów, aby zapewnić, że zespół ludzi w Ferrer jest dobrze poinformowany, rozumie podejmowane decyzje i wnosi wkład w rozwój firmy.

Imagen
team_halfa
Imagen
team_halfb
Imagen
team_twothirds
Imagen
imagen4

Wkład firmy Ferrer na rzecz społeczeństwa również znajduje swoje odzwierciedlenie w stawianiu na nowe pokolenia. W Ferrer wspieramy wchodzenie młodych ludzi i studentów na rynek pracy, a to dzięki współpracy z uniwersytetami poprzez umowy o staże. W ten sposób wnosimy wkład w szkolenia, oferując nowym specjalistom dostęp do wiedzy i doświadczenia w niezwykle wymagającej branży, jaką jest branża farmaceutyczna. 
W tym kontekście opracowaliśmy nowy Plan szkoleń 70-20-10 na 2019 rok. Ten plan opiera się na połączeniu trzech rodzajów działań, zgodnych ze strategią i celami firmy, tj. doświadczenie, ekspozycja i edukacja. 

experiencia

Ponadto, w Ferrer wspieramy zwiększanie szans na zatrudnienie w odniesieniu do lokalnej społeczności, a także osób z niepełnosprawnością i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zawsze gdy nasza działalność na to pozwala, współpracujemy z firmami, które wdrożyły politykę integracji pracowników z niepełnosprawnością i które zatrudniają personel z ośrodka pracy chronionej, własnego lub zewnętrznego. W chwili obecnej w Ferrer współpracujemy z trzema zakładami pracy chronionej (Laboratorio DAU, Fundación ASPRONIS i BIBLOX) oraz z innymi firmami związanymi z zakładami pracy chronionej (ISS, związana z GELIM  oraz EULEN, związana a MISMA EFICACIA).