Świadomość globalna

Działamy w odpowiedzialny sposób w stosunku do naszego społeczeństwa i otoczenia

green

Pracujemy w branży medycznej, ale mamy punkt widzenia, który pozwala nam ją zrozumieć we właściwy sposób. Chcemy stworzyć lepsze społeczeństwo dla całego świata i dlatego pewnie wierzymy w znaczenie wspierania zrównoważonego rozwoju, zarówno w wymiarze społecznym, jak i środowiskowym lub gospodarczym. 

Compromiso medioambiental

Zaangażowanie w ochronę środowiska

W Ferrer jesteśmy całkowicie zaangażowani w promowanie szacunku do przyrody i ochrony środowiska. Wierzymy, że poprzez świadome i odpowiedzialne działanie możemy się przyczynić do tego, aby przyszłe pokolenia mogły się również cieszyć naszą planetą.

Zobacz więcej

green
left
Acción social

Działania społeczne

Podejmujemy starania, aby zwrócić społeczeństwu możliwie jak najwięcej. W tym kontekście angażujemy się w działania i współpracujemy nad projektami o charakterze społecznym, które przynoszą istotne korzyści osobom z otoczenia, w którym działamy.

Zobacz więcej

right
Vocación filantrópica

Działalność filantropijna

Rozumiemy, że nasza odpowiedzialność wobec środowiska wykracza poza samą branżę farmaceutyczną. Z tego powodu uczestniczymy w różnorodnych inicjatywach środowiskowych i wspieramy liczne stowarzyszenia i fundacje, aby mogły nadal realizować swoją pracę. 

Zobacz więcej

normal
left