Działalność filantropijna

Jeśli my nie zmienimy świata, kto to zrobi za nas? Jeśli nie teraz, to kiedy?

Jeśli my nie zmienimy świata, kto to zrobi za nas? Jeśli nie teraz, to kiedy?

Firma Ferrer powstała z chęci dostarczania społeczeństwu rozwiązań spełniających jego potrzeby. Ale nie tylko w obszarze zdrowia, ponieważ w ramach naszej działalności filantropijnej zaczęliśmy wspierać również patronat w różnych obszarach, a także inicjować różnego rodzaju projekty.

green

W ciągu ostatniego roku przeznaczyliśmy 1,7 milionów euro na inicjatywy w różnych sektorach:

Durante el último año, hemos destinado más de 1,7 millones de euros a iniciativas en distintos sectores:

 

Głównym projektem objętym patronatem Ferrer jest Fundacja muzyczna Ferrer-Salat.

Imagen
Vocación filantrópica
FUNDACJA MUZYCZNA FERRER-SALAT

Fundacja muzyczna Ferrer-Salat, która została założona w 1982 roku wraz z utworzeniem nagrody Premio Reina Sofía de Composición Musical, wierzy w nieskończoną moc muzyki jako kluczowego elementu umożliwiającego tworzenie bardziej równego i spójnego społeczeństwa.

PROGRAM PODSTAWOWEJ EDUKACJI MUZYCZNEJ NA OPOTRZEBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W zgodzie z przekonaniem, że muzyka i zwłaszcza edukacja muzyczna jest podstawowym narzędziem integracji i spójności społecznej, Program podstawowej  edukacji muzycznej na potrzeby integracji społecznej rozpoczął jej wdrażanie w szkołach w Barcelonie w mniej uprzywilejowanych środowiskach o wysokim zagrożeniu wykluczeniem społecznym. W roku szkolnym 2017-18 łącznie 266 uczniów wzięło udział w programie i 20 z nich otrzymało stypendium, dzięki któremu mogli rozpocząć edukację na poziomie podstawowym w takich specjalnościach jak saksofon, klarnet, trąbka, puzon czy eufonium.

NAGRODA KRÓLOWEJ ZOFII ZA KOMPOZYCJĘ MUZYCZNĄ

Ma zachęcać do twórczości muzycznej w orkiestrze symfonicznej w najróżniejszych postaciach i stwarzać okazję do interpretowania, słuchania i rozpowszechniania muzyki kompozytorów. Fundacja muzyczna Ferrer-Salat przyznaje co roku Nagrodę Królowej Zofii za kompozycję muzyczną, o wartości 35 000 euro.

STYPENDIA FERRER-SALAT

W ramach naszego zaangażowania w edukację muzyczną jako podstawowy element wszechstronnego szkolenia młodych muzyków, fundacja oferuje 12 stypendiów z myślą o studiach wyższych w zakresie Interpretacji lub Kompozycji muzycznej w szkole muzycznej Centro Superior de la Fundación Conservatori Liceu.  W roku akademickim 2018-2019 łącznie 42 muzyków skorzystało ze stypendiów.